Relacja z Eliminacji Powiatu Krakowskiego Grodzkiego XXII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych, które odbyły się w Krakowie 19 i 20 marca 2009 roku.