Relacja z Eliminacji Powiatu Krakowskiego Ziemskiego XXII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych, które odbyły się w Mogilanach 25 marca 2009 roku.