Relacja z Eliminacji Powiatu Olkuskiego XXII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych, które odbyły się w Kluczach 27 marca 2009 roku.