Relacja z Eliminacji Powiatu Krakowskiego Ziemskiego XXIII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych, które odbyły się w Mogilanach 17 marca 2010 roku.

Archiwum GOK Mogilany
Archiwum GOK Mogilany
Archiwum GOK Mogilany
Archiwum GOK Mogilany
Archiwum GOK Mogilany
Archiwum GOK Mogilany
Archiwum GOK Mogilany
Archiwum GOK Mogilany
Archiwum GOK Mogilany
Archiwum GOK Mogilany
Archiwum GOK Mogilany
Archiwum GOK Mogilany