Relacja z Eliminacji Powiatu Wadowickiego XXIII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych, które odbyły się w Wadowicach 18 i 19 listopada 2009 roku.

Archiwum WCK Wadowice