3.02.2022 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
Dwuletni Kurs na Instruktora Tańca Ludowego edycja 2022-2024

Tańczysz, interesujesz się tańcem, chcesz uczyć tańczyć? Przyjdź do nas!

Spotkasz tu wykładowców z pasją, którzy w ciekawy i metodyczny sposób przekażą Ci swoją wiedzę. W atmosferze wytężonej pracy poznasz nowych ludzi, którzy jak Ty kochają taniec, a nawiązane znajomości będą trwać latami.

Kształć się u nas!­

­­­Kurs o specjalności Instruktor Tańca Ludowego organizujemy już od przeszło 30 lat. Z każdym rocznikiem kończącym Kurs weryfikujemy harmonogram przedmiotów, liczbę godzin oraz kadrę, by poziom nauczania był ciągle jak najwyższy, a wiedza uzyskana dzięki naszym zajęciom jak najbardziej dopasowana do zmieniających się warunków pracy w zawodzie.

Liczba godzin: 620 godzin lekcyjnych zajęć

Czas trwania: 2 lata
Tryb: zaoczny - 3 razy do roku tygodniowy zjazd w Krakowie: jeden z tygodni ferii w Małopolsce, tydzień tuż po zakończeniu roku szkolnego lub pierwszy tydzień lipca oraz trzeci lub czwarty tydzień sierpnia (zajęcia rozpoczynają się zazwyczaj w sobotę rano, a kończą w piątek wieczorem).

Planowana I sesja: 13-19.08.2022
Planowana II sesja: 28.01-3.02.2023
Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia Kursu w przypadku niewystarczającej ilości chętnych osób.


Cena kursu: 7500 zł
Płatne w 6 ratach po 1250 zł
przelewem przed rozpoczęciem sesji lub gotówką w czasie jej trwania.
Nieobecność nie zwalnia z opłaty. Brak wpłaty którejkolwiek z rat skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego.

PROGRAM NAUCZANIA
Przedmioty ogólne:
    1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki, psychologii i socjologii
    2. Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki. Pierwsza pomoc przedmedyczna
    3. Podstawy zasad muzyki
    4. Antropologia tańca
    5. Emisja głosu
Przedmioty specjalistyczne:
    1. Polonez
    2. Mazur
    3. Kujawiak
    4. Oberek
    5. Krakowiak
    6. Polka
    7. Metodyka pracy z zespołem dziecięcym
    8. Technika tańca klasycznego
    9. Rytmika z umuzykalnieniem
    10. Modern-jazz
    11. Taniec towarzyski
    12. Inscenizacja i reżyseria z elementami wyrazu sceniczny
    13. Kompozycja tańca
    14. Polska muzyka ludowa
    15. Polska kultura ludowa
    16. Strój i rekwizyty na scenie
    17. Folklor wybranych regionów Polski (10 regionów, wybór regionów uzależniony po części od preferencji uczestników Kursu)

Ważne:
1. Kursanci przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
2. Cena Kursu nie obejmuje noclegu ani wyżywienia.
3. Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne lub kontuzje. Każdy z kursantów powinien dokonać ubezpieczenia we własnym zakresie.

Warunki przyjęcia:
1. Przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia na adres e-mail: warsztaty@edu-art.pl
2. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej (sprawdzian poczucia rytmu i słuchu, predyspozycji tanecznych oraz podstawowych umiejętności z zakresu polskich tańców narodowych).
3. Przedłożenie w dniu rozmowy kwalifikacyjnej następujących dokumentów:
– świadectwo lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie i pracy w zawodzie instruktora tańca,
– oryginału podpisanej Klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– 3 zdjęć (3x4cm) opisanych na odwrocie: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia.
4. Wniesienie opłaty za rozmowę kwalifikacyjną wysokości 100 zł.
5. Opłata za udział w I sesji (1250 zł) w ciągu 7 dni od daty przyjęcia na Kurs.
W przypadku rezygnacji z Kursu opłata jest bezzwrotna w związku z dokonanymi już kalkulacjami organizacyjnymi. Istnieje możliwość przeniesienia wniesionej opłaty na poczet kolejnej edycji Kursu i udziału w niej zainteresowanego.

Rozmowa kwalifikacyjna:
– 2.04.2022 (sobota) godz. 14:00-15:00 Górski Ośrodek Szkoleniowo-Wczasowy “Hawrań” ul. Sądelska 10b, Murzasichle k/Zakopanego
– 25.06.2022 (sobota) godz. 13:00-16:00 Internat Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 ul. Kamieńskiego 49a, Kraków
– 6.08.2022 (sobota) godz. 13:00-16:00 Internat Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 ul. Kamieńskiego 49a, Kraków

  • Udział w rozmowie kwalifikacyjnej jest obowiązkowy.
  • Istnieje możliwość spotkania poza podanymi terminami, także w innych regionach Polski po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
  • W związku z sytuacją epidemiczną zastrzegamy sobie prawo odwołania rozmowy kwalifikacyjnej. O fakcie tym będziemy informować bezpośrednio zainteresowanych.
    Bardzo prosimy osoby biorące udział w rozmowach kwalifikacyjnych o przestrzeganie reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, noszenie maseczki, zachowanie odstępu min. 2 m).

Więcej informacji o Kursie
znajdziesz na www.instruktortanca.pl
lub u Kierownika Kursu - Katarzyny Gać
warsztaty@edu-art.pl lub biuro@edu-art.pl
tel.: 604 36 36 60

Komentarze
do wpisu Dwuletni Kurs na Instruktora Tańca Ludowego edycja 2022-2024