» komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)

Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej jest organizacją non-profit nastawioną na upowszechnianie różnych dziedzin sztuki (taniec, muzyka, teatr, plastyka), poprzez edukację artystyczną. Za najważniejszy cel stawia sobie pomoc młodym ludziom w rozwijaniu ich potencjału twórczego w duchu postanowienia wyjątkowej wartości każdego człowieka.

Ze względu na cel prowadzonej działalności Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej można określić jako zrzeszenie artystów i organizatorów kultury, ludzi z imponującym dorobkiem twórczym, aktywnie działających w sferze kultury i edukacji.

Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Strukturę funkcjonowania i zarządzania określa Statut Stowarzyszenia oraz Regulaminy.

Cele strategiczne

Wśród głównych założeń Stowarzyszenia znajdują się: propagowanie i popularyzacja poprzez edukację artystyczną różnych kierunków sztuki (w szczególności różnych form tańca). Strategicznym celem jest osiągnięcie znaczącego miejsca wśród organizacji mających podobne cele statutowe. Stowarzyszenie ma być inicjatorem i uczestnikiem programów edukacyjno - artystycznych, ma pobudzać inicjatywę tworzenia nowych form działania różnych grup twórczych. W oparciu o współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, środowiskiem artystycznym, gospodarczym i społecznościami lokalnymi pragnie rozwijać swą działalność w następujących kierunkach: rozwijanie działalności edukacyjnej w ramach dwuletnich instruktorskich kursów kwalifikacyjnych o specjalizacji taniec ludowy, towarzyski, współczesny inicjowanie działań artystycznych w oparciu o organizację koncertów i przedstawień rozwijanie współpracy z innymi stowarzyszeniami, instytucjami sektora publicznego, osobami prywatnymi promowanie osiągnięć młodych twórców w ramach projektów "Mistrz i uczeń", "Etiuda na 5".

n_1234209334_facebook_logo Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej posiada swoją stronę w międzynarodowym portalu Facebook.com.
Zapraszamy do dołączenia do grupy. Dzięki niej przyjaciele Stowarzyszenia, uczestnicy i absolwenci warsztatów i kursów mają możliwość pozostania w kontakcie ze sobą nawzajem, integrując środowisko instruktorów, choreografów, tancerzy różnych specjalizacji. Na tej stronie będą również zamieszczane aktualne informacje na temat warsztatów, kursów i szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej.
Dołącz do grupy Stowarzyszenia na Facebooku - przejdź tutaj.

Komentarze
do wpisu O Stowarzyszeniu