31.03.2010 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
Protokół
26 marca 2010 r. w godz. od 10.00 do 13.00 w ramach XI Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych odbyły się prezentacje zespołów wokalnych i instrumentalnych.

Wystąpiło 248 wykonawców skupionych w 19 zespołach wokalnych oraz wokalno – instrumentalnych reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i placówki kultury powiatu wadowickiego. Każdy zespół wykonał dwa utwory muzyczne. Występy odbyły się przy udziale publiczności, którą stanowili występujący, ich znajomi oraz rodziny w łącznej liczbie ok. 300 osób. Po prezentacjach wokalnych odbyło się spotkanie jurorów z instruktorami, służące omówieniu występów oraz udzieleniu rad i wskazówek do dalszej pracy z zespołami wokalnymi.

Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Wadowicach.

Prezentacje oceniało J u r y  w  składzie:
- Joanna Ślusarczyk - dyrygentka, śpiewaczka z Akademii Muzycznej z Krakowa
- Roman Michalik - muzyk z Krakowa
- Sebastian Chmiel - muzyk, członek zespołu Avocado z Bielska - Białej
oraz obserwator Krzysztof Odrobina - muzyk ze Szkoły Muzycznej „YAMAHA”.

Jury po wysłuchaniu prezentacji 19 zespołów nagrodziło następujące zespoły przyznając:
I MIEJSCE – ex aequo
   ”CORDIS II” z Zespół Szkół Ogólnokształcących im. m. Wadowity w Wadowicach - instruktor: Zbigniew Czarniak
   „TEQUILA” z Zespołu Szkolno Przedszkolnego we Frydrychowicach - instruktor: Marek Nowakowski
II MIEJSCE - ex aequo
   „ARS NOVA” z Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Wadowicach - instruktor: Zbigniew Czarniak
   „ATTACCA” z Wadowickiego Centrum Kultury - instruktor: Bogumiła Kowalczyk
III MIEJSCE - ex aequo
   „ÓSME NIEBO” z Gminnego Ośrodka Kultury w Wieprzu - instruktor: Jolanta Wąs
   „KAMERTON” z Ogniska pracy Pozaszkolnej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej - instruktor: Zbigniew Czarniak

Jury przyznało także sześć równorzędnych WYRÓŻNIEŃ:
● dla zespołu "NUTY PANI DANUTY" ze Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej - instruktor: Danuta Malinkiewicz
● dla ZESPOŁU WOKALNO - INSTRUMENTALNEGO z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ryczowie - instruktor: Adam Krystian
● dla zespołu wokalno - instrumentalnego "AMONI” z Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Wadowicach - instruktor: Magdalena Bogacka
● dla zespołu "TĘCZA" - z Zespołu Szkół Publicznych w Wysokiej - instruktor: Grażyna Żuk
● dla Zespołu Wokalnego ze Szkoły Podstawowej w Witanowicach - instruktor: Beata Kokoszka
● dla zespołu “FENIX” z Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach - instruktor: Bogumiła Kowalczyk

Dodatkowo Szkoła Muzyczna „Yamaha” w osobie Krzysztofa Odrobiny postanowiła przyznać nagrodę specjalną dla zespołu „TEQUILA” z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Frydrychowicach.

Ponadto zespoły: „Kamerton”, "Ósme Niebo", "Ars Nowa", "Tequila", "Attacca", "Cordis II" zostały zakwalifikowane do finału wojewódzkiego XXIII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski 2010" w Wadowicach.

Jury zdecydowało, że zespoły zakwalifikowane do finału wojewódzkiego "Talentów Małopolski 2010" wykonają utwory wg następującego wyszczególnienia:
- KAMERTON z utworem „Inny świat” - instruktor: Zbigniew Czarniak
- ÓSME NIEBO z utworem „Żyć nie próbujcie bez miłości” - instruktor: Jolanta Wąs
- ARS NOVA z utworem „Czas na rozstaju dróg” - instruktor: Zbigniew Czarniak
- TEQUILA z utworem „Ta sama chwila” - instruktor: Marek Nowakowski
- ATTACCA z utworem „See The Day” - instruktor: Bogumiła Kowalczyk
- CORDIS II z utworem „Potrafią niewiele” - instruktor: Zbigniew Czarniak

Jury gorąco dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu, ich instruktorom, nauczycielom, rodzicom i opiekunom za trud przygotowania i prezentacji programów.
Jury dziękuje organizatorom Przeglądu tj. dyrekcji, pracownikom merytorycznym i obsłudze technicznej za profesjonalne przygotowanie i realizację imprezy.
Jury gratuluje laureatom Przeglądu, życząc im sukcesów podczas koncertu finałowego.­

Na tym protokół zakończono.

­

­Zostań Instruktorem Tańca! Otwieramy nowy kurs »!

Komentarze
do wpisu Talenty Małopolski 2010 - Wyniki Powiat Wadowicki Zespoły Wokalne i Instrumentalne