24.11.2010 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
I Turniej Tańców Polskich "O czapkę Mikołaja" Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach zapraszają 12 grudnia 2010 roku do Szkoły Podstawowej w Stadnikach na I Turniej Tańców Polskich "O czapkę Mikołaja".
Rozpoczęcie Turnieju - godzina 15.00.
Warunki uczestnictwa:
- zgłoszenie się u organizatora w godzinach rejestracji tj. od godz. 14.00 do 14.30,
- zarejestrowanie i pobranie numeru startowego,
- posiadanie dobrego humoru oraz woli rywalizacji sportowej.

Organizator zapewnia:
- salę o wymiarach 10 x 15 m,
- stosowne nagrania muzyczne,
- dyplomy i upominki dla wszystkich zarejestrowanych uczestników,
- profesjonalny skład Komisji Sędziowskiej.

1. Organizatorem turnieju jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach oraz Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie.
2. Współorganizatorem turnieju jest Szkoła Podstawowa w Stadnikach oraz Urząd Gminy i Miasta Dobczyce.
2. Charakter turnieju: indywidualny.
3. Turniej zostanie rozegrany zostanie wg ustaleń Komisji Sędziowskiej w 3 grupach wiekowych:
- 7-9 lat ( kategoria I debiut* )
- 7-9 lat ( kategoria I )
- 10-12 lat ( kategoria II debiut* )
- 13-15 lat ( kategoria III B )
* dotyczy par które nie startowały na turniejach ogólnopolskich.
4. Organizator nie wysyła potwierdzeń, uczestnictwo jest dobrowolną akceptacją warunków.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
6. Uczestnicy turnieju nie wnoszą żadnych opłat na rzecz organizatora.
7. Organizator nie pobiera opłat za wstęp rodziców i przyjaciół dzieci na salę w czasie turnieju.
8. Podział na grupy i ramowy program zostanie ogłoszony po zakończeniu rejestracji.
9. Wszelkie sprawy organizacyjne rozstrzyga kierownik turnieju w porozumieniu z Komisją Sędziowską.
10. Dodatkowe informacje – Adrian Kulik tel. 503 157 486

Komentarze
do wpisu I Turniej Tańców Polskich "O czapkę Mikołaja"