13.02.2011 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
Protokół z posiedzenia jury X Festiwalu Artystycznego “Talenty 2010”, który odbył się 16 listopada 2010r. w Wadowicach.
Eliminacje Powiatu Wadowickiego XXIV Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2011”.

W X Festiwalu Artystycznym “Talenty 2010” udział uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży gimnazjalnej zgłosiły ośrodki kultury z większości gmin powiatu wadowickiego. Gminne Ośrodki Kultury zgłosiły reprezentantów po eliminacjach gminnych lub w wyniku własnej kwalifikacji. Młodzież szkół średnich została zgłoszona do udziału bezpośrednio przez szkoły ponadgimnazjalne.

Komisję Artystyczną dla kategorii MUZYKA INSTRUMENTALNA i WOKAL stanowili:
LIDIA JAZGAR - wokalistka zespołu „Galicja”, dziennikarz radiowy z Krakowa
ROMAN MICHALIK – muzyk
SEBASTIAN CHMIEL – muzyk, członek zespołu “Avocado”

Jury NOMINOWAŁO do nagrody głównej “Talent 2010” następujących uczestników:

NOMINACJE w kategorii – MUZYKA INSTRUMENTALNA
I grupa wiekowa /klasy I-III/
   PIOTR PENA - Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach
II grupa wiekowa /klasy IV-VI/
   KRYSTIAN ZMIERFKA - Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach
III grupa wiekowa /gimnazja/
   DAWID PACZYŃSKI - Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z siedzibą w Stroniu
   KRZYSZTOF BYDŁOŃ - Zespół Szkół w Jaroszowicach
   ŁUKASZ MRUCZEK - Gimnazjum w Tomicach
   DOMINIKA KAPUSTA - Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy
IV grupa wiekowa /szkoły średnie/
   KAROL SIKORA - Zespół Szkół nr 3 w Wadowicach

NOMINACJE w kategorii – WOKAL
I grupa wiekowa /klasy I-III/
   DOMINIKA KOCOT - Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Stanisławiu Górnym
II grupa wiekowa /klasy IV-VI/
   SARA PACZYŃSKA - Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z siedzibą w Stroniu
   DAGMARA MEDOŃ - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzeźnicy
   MARTA MIKUŁA - Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach
III grupa wiekowa /gimnazja/
   JUSTYNA GAJCZAK - Zespół Szkół Samorządowych w Targanicach
   AGNIESZKA ZIELIŃSKA - Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Wadowicach
   KAROLINA KOLASA - Gimnazjum nr 1w Andrychowie
   EMILIA BURY - Gimnazjum nr 1 w Andrychowie
IV grupa wiekowa / szkoły średnie/
   ARTUR KUŚ - OPP w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej
   JUSTYNA KRUSZECKA - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej
   ANNA PRZYSTAŁ - Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy
   ANGELIKA KOT - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wadowicach
   KAMIL STUDNICKI - Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
   ALEKSANDRA KASPRZYK - Wadowickie Centrum Kultury

Nagrodę Główną “TALENT 2010” jury przyznało następującym wykonawcom:


TALENT 2010 w kategorii – MUZYKA INSTRUMENTALNA
I grupa wiekowa /kl. I – III/
   nagrody nie przyznano
II grupa wiekowa /kl IV – VI/
   nagrody nie przyznano
III grupa wiekowa /gimnazja/
   DOMINIKA KAPUSTA - Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy
IV grupa wiekowa /szkoły średnie/
   KAROL SIKORA - Zespół Szkół nr 3 w Wadowicach

TALENT 2010 w kategorii – WOKAL
I grupa wiekowa /klasy I - III/
   Talentu nie przyznano
II grupa wiekowa /klasy IV – VI/
   Talentu nie przyznano
III grupa wiekowa /gimnazja/
   AGNIESZKA ZIELIŃSKA - Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Wadowicach
IV grupa wiekowa /szkoły średnie/
   ARTUR KUŚ - OPP w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej
   JUSTYNA KRUSZECKA - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej

Jury serdecznie dziękuje wykonawcom, instruktorom i opiekunom za przygotowanie i udział w tegorocznym festiwalu.
Szczególne podziękowania jury kieruje do Pana Zdzisława Stańczaka za ciekawy sposób akompaniamentu i nowe opracowania popularnych piosenek wykonywanych przez  uczestników.
Jury wspólnie z organizatorami zdecydowało, iż podczas Konceru Galowego kończącego X Festiwal Artystyczny "Talenty 2010", który odbędzie się w niedzielę 28.11.2010 r. ze względu na ograniczone możliwości organizacyjne - wystąpi tylko kilkoro wybranych wykonawców spośród nominowanych. O wyborze zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie.

Ponadto jury zakwalifikowało do finału wojewódzkiego XXIV Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski 2011" następujących wykonawców:

1. Agnieszkę Zielińską z utworem pt."Eurydyki tańczące"
2. Karolinę Kolasę z utworem pt. "Konik na biegunach"
3. Emilię Bury z utworem pt. "Sur le pont d'Avignon"
4. Artura Kuśa z utworem pt. "Freestyle"
5. Justynę Kruszecką z utworem pt. "Tango nagłos, orkiestrę i jeszcze jeden głos""

Na tym protokół zakończono.

Komentarze
do wpisu Talenty Małopolski 2011 - Wyniki Powiat Wadowicki Muzyka Instrumentalna i Wokal