25.01.2012 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
XXV Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski 2012" Festiwal o formule konkursowej kierowany jest do dzieci i młodzieży województwa  małopolskiego zainteresowanych różnymi formami muzyki i tańca.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Festiwalu.

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie

ORGANIZATOR FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO:
Starostwo Powiatowe w Brzesku

WSPÓŁORGANIZATORZY FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO:
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie
Zespół Szkół w Czchowie

WSPÓŁORGANIZATORZY :
Starostwa Powiatowe i Ośrodki Kultury Województwa Małopolskiego.

PATRONAT HONOROWY:
Piwnica
PATRONAT MEDIALNY:

Radio_PLUSdziennik_polski

PARTNER FESTIWALU:

akces_dance

REGULAMIN
I. UCZESTNICY :
Festiwal o formule konkursu adresowany jest do dzieci i młodzieży województwa małopolskiego, zainteresowanych różnymi formami muzyki i tańca, działających w szkołach, świetlicach, klubach, ośrodkach kultury i innych placówkach kulturalno-oświatowych oraz uczestników niezrzeszonych.

Uczestnicy prezentują się w następujących kategoriach:
A) SOLIŚCI:
   A1) od 7 do 9 lat
   A2) od 10 do 15 lat
   A3) od 16 do 21 lat
B) DUETY:
   B1) od 7 do 9 lat *
   B2) od 10 do 15 lat *
   B3) od 16 do 21 lat *
   * liczy się wiek osoby starszej
C) ZESPOŁY:
   C1) od 7 do 9 lat **
   C2) od 10 do 15 lat **
   C3) od 16 do 21 lat **
   ** Jeżeli 25% uczestników nie spełnia wymogów danej kategorii wiekowej- zespół
      kwalifikuje się do kategorii starszej.

II. FORMY:
Muzyczna
Soliści, duety, zespoły (wokalne, wokalno – instrumentalne, instrumentalne).
Taneczna
Soliści, duety, zespoły, prezentują: taniec nowoczesny, taniec towarzyski, cheerleaders, break-dance, polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej – formuła show, freestyle, miniatura taneczna, inscenizacja taneczna, widowisko taneczne, taniec i piosenka, formacje taneczne, itp.

III. ZASADY UCZESTNICTWA:
1.Festiwal odbywa się drogą kolejnych eliminacji:
- eliminacje powiatowe,
- finał wojewódzki w Czchowie.
2.Wykonawcy form muzycznych prezentują jeden utwór dostosowany do wieku uczestnika i poziomu warsztatowego - nieprezentowany w latach poprzednich. Aranżacje winny być nowatorskie. Jury może poprosić o drugi utwór.
3.Prezentację taneczną ma stanowić jedna kompozycja, zawierająca się w czasie odpowiednio soliści, duety, pary do 5 min, zespoły do 6 min.
4.Zespoły wokalne mogą liczyć maksymalnie 12 osób (nie dotyczy chórów).
5.Sekcja rytmiczna lub grupa taneczna towarzysząca zespołowi wokalnemu lub soliście może liczyć maksymalnie 6 osób.
6.Zespoły wokalno-instrumentalne i instrumentalne mogą używać tylko instrumentów akustycznych (nie dotyczy sekcji rytmicznej).
7.W eliminacjach powiatowych mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy działający
w granicach administracyjnych danego powiatu.

8.W przypadku dużej ilości kandydatów z jednej instytucji, zainteresowanych udziałem w Festiwalu - zgłoszenie do eliminacji powiatowych winno być poprzedzone konkursem wewnętrznym, zorganizowanym przez daną jednostkę patronującą.
9.Eliminacje powiatowe odbywają się przy świetle białym.
10.W finale wojewódzkim uczestnicy prezentują wyłącznie programy, z którymi zakwalifikowali się podczas eliminacji powiatowych.
11.Koszty przejazdów i ubezpieczenia ponoszą instytucje delegujące.
12.Podkłady muzyczne należy przygotować wyłącznie na nośniku CD-AUDIO.
W przypadku komputerowej rejestracji muzyki zaleca się nagranie jej z możliwie jak najniższą prędkością.
13.Festiwal nie dotyczy muzyki klasycznej oraz folkloru.
14.Festiwal nie dotyczy par prezentujących program tańców sportowych (turniejowych).
15.Biorąc udział w festiwalu wykonawca udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na dowolne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest jego wizerunek oraz głos Stowarzyszeniu Sztuki i Edukacji Artystycznej.
16.Biorąc udział w Festiwalu, wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych do celów statutowych Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).
17.Wszelkie interpretacje zasad uczestnictwa leżą w gestii dyrektora Festiwalu
w porozumieniu z zarządem Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej.

IV.OCENA UCZESTNIKÓW
1.Realizatorzy wszystkich etapów eliminacji opłacają jury, złożone z minimum trzech specjalistów z dziedziny muzyki i tańca - powołane przez głównego organizatora.
2.W pracach jury na etapie powiatowym mogą uczestniczyć także przedstawiciele organizatorów eliminacji (specjaliści).
3.Jury po obejrzeniu i wysłuchaniu eliminacji powiatowych, zaprosi najlepszych wykonawców każdej kategorii do finału wojewódzkiego w Czchowie.
4.Jury dokona oceny i wyboru uczestników według ustalonych - powszechnie stosowanych kryteriów artystycznych.

KARTY ZGŁOSZENIA:

- FORMY MUZYCZNE - POBIERZ

- FORMY TANECZNE - POBIERZ

Kopię kart zgłoszeń prosimy przesyłać na adres organizatorów eliminacji powiatowych w wyznaczonych przez nich terminach. Oryginał należy przedłożyć w dniu eliminacji.
Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do dalszego etapu uczestników, którzy nie złożą prawidłowo wypełnionych kart zgłoszeń.

V. TERMINY I MIEJSCA

• Eliminacje powiatowe:

 DATA  POWIAT  FORMY  MIEJSCE  INFORMACJE
28.11.2011r. wadowicki muzyczne soliści Wadowickie Centrum Kultury
w Wadowicach
tamara@wck.wadowice.pl
www.wck.wadowice.pl
30.11.2011r. wadowicki taneczne soliści Wadowickie Centrum Kultury
w Wadowicach
tamara@wck.wadowice.pl
www.wck.wadowice.pl
14.03.2012r.
wielicki
muzyczne
Centrum Kultury w Gdowie biuro@ckgdow.pl
www.ckgdow.pl
15.03.2012r.
wielicki
taneczne
Centrum Kultury w Gdowie biuro@ckgdow.pl
www.ckgdow.pl
17.03.2012r.
myślenicki
muzyczne, taneczne
Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe
w Dobczycach
mgok_dobczyce@tlen.pl
www.mgokis.dobczyce.pl
19.03.2012r.
krakowski ziemski
muzyczne, taneczne Gminny Ośrodek Kultury
w Mogilanach
harbarek@wp.pl
www.gok.mogilany.pl
20.03.2012r.
krakowski grodzki
taneczne
Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay” Regulamin - POBIERZ
talentykrakow@gmail.com
www.dkpodgorze.krakow.pl
21.03.2012r.
krakowski grodzki
muzyczne
Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay” Regulamin - POBIERZ
talentykrakow@gmail.com
www.dkpodgorze.krakow.pl
28.03.2012r.
wadowicki
taneczne - zespoły
Wadowickie Centrum Kultury
w Wadowicach
karskai@go2.pl
www.wck.wadowice.pl
29.03.2012r.
wadowicki
muzyczne - zespoły
Wadowickie Centrum Kultury
w Wadowicach
karskai@go2.pl
www.wck.wadowice.pl
30.03.2012r.
oświęcimski
taneczne
Ośrodek Kultury w Brzeszczach sekretariat@ok.brzeszcze.pl
www.ok.brzeszcze.pl
12.04.2012r.
brzeski
muzyczne, taneczne Hala sportowa Zespołu Szkół w Czchowie
promocja@powiatbrzeski.pl
www.kultura.powiatbrzeski.pl
16.04.2012r.
oświęcimski
muzyczne
Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu
ock@ock.org.pl
www.ock.org.pl
17.04.2012r.
olkuski
taneczne
Centrum Kultury, Promocji
i Informacji
w Wolbromiu 
m.medynska@op.pl
www.ckpii.wolbrom.pl
18.04.2012r.
suski
muzyczne, taneczne Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi
bck@zawoja.pl
diablak@zawoja.pl
www.zawoja.pl
19.04.2012r.
olkuski
muzyczne
Dom Kultury "Papiernik"
w Kluczach
m.medynska@op.pl
www.gokklucze.pl
20.04.2012r.
miechowski
muzyczne, taneczne Miechowski Dom Kultury w Miechowie
mdkmiechow@o2.pl
www.mdk.miechow.com
23.04.2012r.
nowotarski
muzyczne
Miejski Ośrodek Kultury
w Nowym Targu
promocja@nowotarski.pl
www.pck.nowotarski.pl
25.04.2012r. nowotarski taneczne
Miejski Ośrodek Kultury
w Nowym Targu
promocja@nowotarski.pl
www.pck.nowotarski.pl
27.04.2012r. proszowicki
muzyczne, taneczne Centrum Kultury
i Wypoczynku
w Proszowicach
ckiw@tlen.pl
www.ckproszowice.pl

• Finał wojewódzki:
  FORMY MUZYCZNE:
     12 maja 2012r.
  FORMY TANECZNE:
     13 maja 2012r.
  Hala Sportowa Zespołu Szkół w Czchowie
  ul. Sądecka 187, 32-860 Czchów (powiat brzeski)

  Koszt akredytacji to 10 zł/os. za każdą prezentację.
  Zespoły liczące powyżej 15 os. płacą akredytację w wysokości 150 zł.
  Akredytacja jest płatna przelewem na rachunek:
  Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej
  31-046 Kraków, ul. Św. Gertrudy 4 
  nr konta: PKO BP, 17 1020 2906 0000 1502 0152 9619
  (w tytule przelewu należy podać nazwę zespołu, duetu lub solisty
  oraz dopisek „Finał Talenty 2012”)
  do 5 maja 2012r. lub gotówką w dniu eliminacji (przed występem).

• Koncerty Laureatów: czerwiec 2012r.

VI. INFORMACJE:

Adrian Kulik - dyrektor Festiwalu
Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej
31-046 KRAKÓW, ul. Św. Gertrudy 4
tel. 792 823 382
talentymalopolski@gmail.com
www.edu-art.pl

Komentarze
do wpisu XXV Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski 2012"