16.03.2012 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
PROTOKÓŁ
XI Festiwal Artystyczny “Talenty 2011”
MUZYKA i WOKAL
28.11.2011r.

W XI Festiwalu Artystycznym “Talenty 2011” udział uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży gimnazjalnej zgłosiły ośrodki kultury z większości gmin powiatu wadowickiego.
Gminne Ośrodki Kultury zgłosiły reprezentantów po eliminacjach gminnych lub w wyniku własnej kwalifikacji. Młodzież szkół średnich została zgłoszona do udziału bezpośrednio przez szkoły ponadgimnazjalne.

Komisję Artystyczną dla kategorii MUZYKA i WOKAL stanowili:
TOMASZ GROCHOT - muzyk, perkusista jazzowy, kompozytor z Krakowa
ROMAN MICHALIK – muzyk, aranżer z Krakowa
SEBASTIAN CHMIEL – muzyk, członek zespołu “Avocado”

W kategorii MUZYKA zgłoszono:
II grupa wiekowa /klasy IV-VI/ 6 uczestników
IV grupa wiekowa /szkoły średnie/ 2 uczestników
                Łącznie 8 uczestników

z następujących gmin i szkół średnich
Gmina Tomice - 1 osoba
Gmina Andrychó - 1 osoba
Gmina Brzeźnica    - 1 osoba
Ognisko Muz. Metrum Andrychów - 4 osoby
Zespół Szkół i Palcówek Oświatowych Kalwaria Zebrzydowska – 1 osoba

W kategorii WOKAL zgłoszono:
I grupa wiekowa /klasy I-III/ 11 uczestników
II grupa wiekowa /klasy IV-VI/ 18 uczestników
III grupa wiekowa /gimnazja/ 19 uczestników
 IV grupa wiekowa /szkoły średnie/ 20 uczestników
                Łącznie 68 uczestników

z następujących gmin i szkół średnich:
Gmina Wadowice - 12 osób
Gmina Wieprz - 3 osoby
Gmina Andrychów - 12 osób
Gmina Spytkowice - 4 osoby
Gmina Tomice - 5 osób
Gmina Brzeźnica - 11 osób
Gmina Kalwaria - 7 osób
Gmina Mucharz - 1 osoba
ZSO Wadowice - 1 osoba
ZS Nr 3 Wadowice - 4 osoby
ZS im. KEN Kalwaria - 2 osoby
ZS Nr 2 Wadowice - 1 osoba
ZS Nr 1 w Wadowicach - 2 osoby
ZSiPO Kalwaria - 2 osoby
Niepubliczne Technikum w Wadowicach ZDZ – 1 osoba

Jury NOMINOWAŁO do nagrody głównej “Talent 2011” następujących uczestników:

NOMINACJE w kategorii – MUZYKA

II grupa wiekowa /klasy IV-VI/
    OLIWIA WÓJCIK - Zespół Szkół w Roczynach
    KRYSTIAN ZMIERTKA - Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach

IV grupa wiekowa /szkoły średnie/
    WOJCIECH PAWLIK - Ognisko Muzyczne “Metrum” w Andrychowie

NOMINACJE w kategorii – WOKAL

I grupa wiekowa /klasy I-III/
    KAMILA KŁAPUT - Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Wadowicach
    KAROLINA KRUSZECKA - Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach

II grupa wiekowa /klasy IV-VI/
    DOMINIKA KOCOT - Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Stanisławiu Górnym
    JULIA MARCZYŃSKA - Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach
    ANNA KUŹMA - Zespół Szkół Samorządowych w Targanicach
    KAMILA SZEMIK - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nidku
    WIKTORIA BICZAK - Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie

III grupa wiekowa /gimnazja/
    EMILIA BURY - Gimnazjum nr 1 w Andrychowie
    MARTA MIKUŁA - Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach
    NATALIA OPYRCHAŁ - Zespół Szkół nr 4 w Zebrzydowicach
    JUSTYNA SALAWA - Zespół Szkół nr 4 w Zebrzydowicach
    SARA PACZYŃSKA - Zespół Szkół Publicznych nr 1w Wadowicach

IV grupa wiekowa / szkoły średnie/
    JUSTYNA GAJCZAK - Dom Kultury w Targanicach
    ALEKSANDRA KASPRZYK - Wadowickie Centrum Kultury
    SYLWIA HANDZLIK - Wadowickie Centrum Kultury

Nagrodę Główną “TALENT 2011” jury przyznało następującym wykonawcom:
TALENT 2011 w kategorii – MUZYKA


II grupa wiekowa /kl IV – VI/
    KRYSTIAN ZMIERTKA    Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach

IV grupa wiekowa /szkoły średnie/
    WOJCIECH PAWLIK- Ognisko Muzyczne “Metrum” w Andrychowie

TALENT 2011 w kategorii – WOKAL

I grupa wiekowa /klasy I - III/
    KAMILA KŁAPUT - Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Wadowicach

II grupa wiekowa /klasy IV – VI/
    ANNA KUŹMA - Zespół Szkół Samorządowych w Targanicach
    WIKTORIA BICZAK - Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie

III grupa wiekowa /gimnazja/
    EMILIA BURY - Gimnazjum nr 1 w Andrychowie
    SARA PACZYŃSKA - Zespół Szkół Publicznych nr 1w Wadowicach

IV grupa wiekowa /szkoły średnie/
    JUSTYNA GAJCZAK - Dom Kultury w Targanicach
    SYLWIA HANDZLIK - Wadowickie Centrum Kultury

Jury serdecznie dziękuje wykonawcom, instruktorom i opiekunom za przygotowanie i udział w tegorocznym festiwalu.

Jury z satysfakcją zauważa wyższy poziom artystyczny uczestników konkursu w porównaniu z ubiegłoroczną edycją.

Jury dziękuje organizatorom festiwalu tj. Dyrekcji i Pracownikom Wadowickiego Centrum Kultury za przygotowanie i profesjonalną realizację imprezy.

Ponadto jury zakwalifikowało do eliminacji wojewódzkich XXV Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski 2012" następujących wykonawców (w kolejności występowania):

1. Kamilę Kłaput z "Piosenką drewnianych lalek"
2. Annę Kuźmę z piosenką "Być kobietą"
3. Kamilę Szemik z piosenką "Dłoń"
4. Wiktorię Biczak z piosenką "Moje serce to jest muzyk"
5. Emilię Bury z piosenką "Jaskółka"
6. Martę Mikułę z piosenką "Szyba"
7. Iwonę Kurzyniec z piosenką "Nie żałuję"
8. Natalię Opyrchał z piosenką "Szczęśliwej drogi już czas"
9. Sarę Paczyńską z piosenką "Pogoda ducha"
10. Justynę Gajczak z piosenką "Mów do mnie jeszcze"
11. Aleksandrę Kasprzyk z piosenką "Ale jestem"
12. Sylwię Handzlik z piosenką "Miasteczko cud"

Jury gratulując laureatom – życzy im dalszych sukcesów artystycznych w kolejnych prezentacjach estradowych.

Na tym protokół zakończono.

Komentarze
do wpisu Talenty Małopolski 2012 - Wyniki Powiat Wadowicki Muzyka Instrumentalna i Wokal