16.03.2012 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
PROTOKÓŁ
XI Festiwal Artystyczny “Talenty 2011”
TANIEC
30.11.2011r.

W XI Festiwalu Artystycznym “Talenty 2011” udział uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży gimnazjalnej w kategorii TANIEC zgłosiły gminne ośrodki kultury z powiatu wadowickiego oraz szkoły średnie.
Gminne Ośrodki Kultury zgłosiły reprezentantów po eliminacjach gminnych lub w wyniku własnej kwalifikacji.

W kategorii TANIEC zgłoszono do udziału łącznie 29 uczestników.
    I grupa wiekowa  /klasyI-III/ 3 uczestników
    II  grupa wiekowa /klasy IV-VI/ 6 uczestników
    III grupa wiekowa /gimnazja/ 6 uczestników
    IV grupa wiekowa /szkoły średnie/ 14 uczestników
                     Łącznie 29 uczestników

Uczestników zgłosiły gminy:
   Andrychów - 8 osób
   Kalwaria - 2 osoby
   Brzeźnica - 6 osób
   Wadowice - 1 osoba
   Tomice - 3 osoby
oraz szkoły ponadgimnazjalne:
   ZS Nr 3 Wadowice - 2 osoby
   ZSO Wadowice - 3 osoby
   LO Andrychów - 3 osoby
   OPP ZSiPO Kalwaria - 1 osob

Komisję Artystyczną w kategorii TANIEC stanowili:

1. JOLANTA GABOR - CHAVES - choreograf z Teatru Tańca i Rozrywki w Chorzowie
2. DANIEL PANCERZ - instruktor tańca, choreograf, aranżer z Bielska - Białej
3. ADRIAN KULIK - instruktor tańca, choreograf z Krakowa, dyrektor XXV Małopolskiego
Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski 2012"

Jury NOMINOWAŁO do nagrody głównej “TALENT 2011” następujące osoby:

I grupa wiekowa /klasy I-III/
    KATARZYNA MILOWSKA - Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy

II grupa wiekowa /klasy IV-VI/
    brak nominacji

III Grupa wiekowa /gimnazja/
    STEFANIA MRAWCZYŃSKA - Zespół Szkół Samorządowych w Targanicach
    ILONA KUŹMA - Zespół Szkół Samorządowych w Targanicach
    PAULINA MILOWSKA - Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy

IV grupa wiekowa /szkoły średnie/
    EWELINA KNAPIK - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wadowicach
    DOMINIK KRÓLICZEK - Świetlica w Rzykach – Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
    PIOTR BISTYGA - Świetlica w Rzykach – Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

Spośród osób nominowanych we wszystkich kategoriach wiekowych Jury zdecydowało nagrodzić Nagrodą Główną “Talent 2011” następujące osoby:

I grupa wiekowa /klasy I-III/
    nagrody nie przyznano

II grupa wiekowa /klasy IV-VI/
    nagrody nie przyznano

III Grupa wiekowa /gimnazja/
    PAULINA MILOWSKA - Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy

IV grupa wiekowa/szkoły średnie/
    EWELINA KNAPIK - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wadowicach

Jury podjęło również decyzję o zakwalifikowaniu do XXV Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski 2012" następujących wykonawców:

    ILONA KUŹMA - Zespół Szkół Samorządowych w Targanicach
    PAULINA MILOWSKA - Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy
    EWELINA KNAPIK - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wadowicach
    DOMINIK KRÓLICZEK - Świetlica w Rzykach – Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
    PIOTR BISTYGA - Świetlica w Rzykach – Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

Prezentacje taneczne zakończyły się spotkaniem jurorów z tancerzami oraz indywidualnymi spotkaniami z instruktorami. Jurorzy udzielili wskazówek do dalszej pracy.

Na tym protokół zakończono.

Komentarze
do wpisu Talenty Małopolski 2012 - Wyniki Powiat Wadowicki Soliści Taniec