14.06.2012 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
VI Wojewódzki Turniej Tańców Polskich o Puchar Burmistrza Dobczyc             24 czerwca 2012r.
                 godz. 14.30

               Hala Sportowa
          Regionalne Centrum
          Oświatowo-Sportowe
        Dobczyce, ul. Szkolna 43


ORGANIZATORZY:

loga_org_turniej_dobczyce_2012

PATRONAT HONOROWY:
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce - Marcin Pawlak

PATRONAT MEDIALNY:
loga_media_turniej_dobczyce_2012

SPONSORZY:
loga_sponsorzy_turniej_dobczyce_2012

REGULAMIN:

I. CELE KONKURSU
1. Ochrona Dziedzictwa Narodowego.
2. Popularyzacja tańców polskich.
3. Rozbudzenie ambicji i potrzeby tańczenia tańców polskich.
4. Stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu.

II. TERMIN
24 czerwca 2012r. (niedziela), rozpoczęcie turnieju o godzinie 14.30
Rejestracja par od godz. 13.00 do godz. 14.00
Próba parkietu od godz. 13.30 do godz. 14.00

III. MIEJSCE
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sortu w Dobczycach, ul. Szkolna 43
(hala sportowa)

IV. ORGANIZATORZY
•    Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
•    Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej z Krakowa

V. WSPÓŁORGANIZATORZY
•    Starostwo Powiatowe w Myślenicach
•    Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

VI. PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce - Marcin Pawlak

VII. KATEGORIE WIEKOWE
•    I       7-9 lat (2003, 2004, 2005) - polka, krakowiak.
•    II      10-12 lat (2000, 2001, 2002) - polka, krakowiak (klasa A i B).
•    III     13-15 lat (1997, 1998, 1999) - polka, krakowiak, oberek (klasa A i B).
•    IV     16-18 lat (1994, 1995, 1996) - krakowiak, oberek, kujawiak, mazur (klasa A i B).
•    V       powyżej 18 lat (1982 do 1993) - krakowiak, oberek, kujawiak, mazur (klasa A i B).
•    VI      powyżej 31 lat (od 1972) - kujawiak, mazur.
O przydzieleniu do odpowiedniej kategorii decyduje data urodzenia osoby starszej w parze.
W przypadku małej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekt do sposobu rozgrywania rywalizacji.

VII. KRYTERIA OCEN
W konkursie obowiązywać będą następujące kryteria ocen:
1. Utrzymanie stylu i charakter tańca.
2. Muzykalność.
3. Technika taneczna.
4. Ogólny wyraz artystyczny.
5. Estetyka i sposób prezentacji pary.
6. Przestrzeganie wymogów repertuarowych w poszczególnych kategoriach wiekowych.

IX. KOMISJA SĘDZIOWSKA I ZASADY SĘDZIOWANIA
1. Komisja Sędziowska będzie powołana przez Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej i składać się będzie z sędziów oceniających i sędziego głównego.
2. W pierwszej kategorii wiekowej sędziowanie jest niejawne, łącznie z rundą finałową.
3. W pozostałych kategoriach wiekowych w rundach eliminacyjnych sędziowanie jest niejawne. W finale sędziowanie jawne na miejsce od 1 do 6 .
4. Brak wywołanej pary na parkiecie jest traktowany jako rezygnacja z rywalizacji i przyznanie ostatniego miejsca.
5. O ilości par występujących na parkiecie w poszczególnych rundach decyduje sędzia główny.
6. W zależności od ilości zgłoszonych par odbędą się: eliminacje, ćwierćfinały, półfinały i finały.

X. WARUNKI PREZENTACJI
1. Tancerzom towarzyszyć będzie muzyka mechaniczna (we wszystkich tańcach czterotaktowe przygrywki i ośmiotaktowe frazy muzyczne). Czas trwania tańców ok. 2 minuty.
2. Podczas turnieju obowiązuje zasada poruszania się w pierwszym kierunku tańca (przeciwny do ruchu wskazówek zegara).
3. Pary konkursowe podczas turnieju występują w strojach wizytowych.

XI. WARUNKI UCZESTNICTWA
•    Przesłanie karty zgłoszenia w terminie do 20 czerwca 2012 r. na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Szkolna 43, 32 - 410 Dobczyce z dopiskiem „Turniej Tańców Polskich” lub na adres e-mail: kulik.adrian@gmail.com

KARTA ZGŁOSZENIA - POBIERZ

•    Dokonanie opłaty startowej w wysokości 20 zł od pary, w dniu konkursu.

XII. NAGRODY
•    Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa i  upominki.
•    Najlepsze pary w ogólnej klasyfikacji otrzymają pamiątkowe puchary.

XIII. USTALENIA KOŃCOWE
•    Turniej rozpocznie się polonezem (wymagana umiejętność wykonywania kroku podstawowego oraz znajomość figur w obrębie jednej pary).
•    Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga kierownik turnieju – p. Adrian Kulik

INFORMACJE:
Adrian Kulik - kierownik turnieju
e-mail: kulik.adrian@gmail.com
tel. 503 157 486


Komentarze
do wpisu VI Wojewódzki Turniej Tańców Polskich o Puchar Burmistrza Dobczyc