12.02.2013 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
XXVI Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski 2013" Festiwal o formule konkursowej kierowany jest do dzieci i młodzieży województwa  małopolskiego zainteresowanych różnymi formami muzyki i tańca.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Festiwalu.

ORGANIZATOR:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Starostwa Powiatowe i Ośrodki Kultury Województwa Małopolskiego

PATRONAT HONOROWY:
Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego
malopolska
piwnica_pod_baranami_www

"TALENTY MAŁOPOLSKI 2013" WSPIERA FIRMA:

alfa_djm

PATRONAT MEDIALNY:

radio_plus_www
myslenice_iTV_www

DziennikP_www

REGULAMIN
I. UCZESTNICY:
Festiwal o formule konkursu adresowany jest do dzieci i młodzieży województwa małopolskiego, zainteresowanych różnymi formami muzyki i tańca, działających
w szkołach, świetlicach, klubach, ośrodkach kultury i innych placówkach kulturalno-oświatowych oraz uczestników niezrzeszonych.

Uczestnicy prezentują się w następujących kategoriach:
A) SOLIŚCI:
   A1) od 7 do 9 lat
   A2) od 10 do 15 lat
   A3) od 16 do 21 lat
B) DUETY:
   B1) od 7 do 9 lat *
   B2) od 10 do 15 lat *
   B3) od 16 do 21 lat *
   * liczy się wiek osoby starszej
C) ZESPOŁY:
   C1) od 7 do 9 lat **
   C2) od 10 do 15 lat **
   C3) od 16 do 21 lat **
   ** Jeżeli 25% uczestników nie spełnia wymogów danej kategorii wiekowej- zespół
        kwalifikuje się do kategorii starszej.

II. FORMY:
Muzyczna
Soliści, instrumentaliści, duety, zespoły (wokalne, wokalno – instrumentalne, instrumentalne).
Taneczna
Soliści, duety, zespoły, prezentują: taniec nowoczesny, taniec towarzyski – formuła show, cheerleaders, break-dance, polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej – formuła show, freestyle, miniatura taneczna, inscenizacja taneczna, widowisko taneczne, taniec i piosenka, formacje taneczne, itp.

III. ZASADY UCZESTNICTWA:
1.Festiwal odbywa się drogą kolejnych eliminacji:
- eliminacje powiatowe,
- finał wojewódzki w Dobczycach,
- koncerty laureatów w Krakowie.
2.Wykonawcy form muzycznych prezentują jeden utwór dostosowany do wieku uczestnika i poziomu warsztatowego - nieprezentowany w latach poprzednich. Aranżacje winny być nowatorskie. Jury może poprosić o drugi utwór.
3.Prezentację taneczną ma stanowić jedna kompozycja, zawierająca się w czasie odpowiednio: soliści, duety, pary do 5 min, zespoły do 6 min.
4.Zespoły wokalne mogą liczyć maksymalnie 12 osób (nie dotyczy chórów).
5.Sekcja rytmiczna lub grupa taneczna towarzysząca zespołowi wokalnemu lub soliście może liczyć maksymalnie 6 osób.
6.W eliminacjach powiatowych mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy działający w granicach administracyjnych danego powiatu.
7.W przypadku dużej ilości kandydatów z jednej instytucji, zainteresowanych udziałem
w Festiwalu - zgłoszenie do eliminacji powiatowych winno być poprzedzone konkursem wewnętrznym, zorganizowanym przez daną jednostkę patronującą.
8.Eliminacje powiatowe odbywają się przy świetle białym.
9.W finale wojewódzkim uczestnicy prezentują wyłącznie programy, z którymi zakwalifikowali się podczas eliminacji powiatowych.
10.Koszty przejazdów i ubezpieczenia ponoszą instytucje delegujące.
11.Podkłady muzyczne należy przygotować wyłącznie na nośniku CD-AUDIO.
W przypadku komputerowej rejestracji muzyki zaleca się nagranie jej z możliwie jak najniższą prędkością.
12.Festiwal nie dotyczy muzyki klasycznej oraz folkloru.
13.Festiwal nie dotyczy par prezentujących program tańców sportowych (turniejowych).
14.Biorąc udział w festiwalu wykonawca udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na niekomercyjne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest jego wizerunek oraz głos Stowarzyszeniu Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie oraz organizatorowi, tj. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Dobczycach.
15.Biorąc udział w Festiwalu, wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych do celów statutowych  Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie oraz organizatora, tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).

IV.OCENA UCZESTNIKÓW
1.Realizatorzy wszystkich etapów eliminacji opłacają jury, złożone z minimum trzech specjalistów z dziedziny muzyki i tańca - powołane przez głównego organizatora.
2.W pracach jury na etapie powiatowym mogą uczestniczyć także przedstawiciele organizatorów eliminacji (specjaliści).
3.Jury dokona oceny i wyboru uczestników według ustalonych, powszechnie stosowanych kryteriów artystycznych.
4.Na etapie powiatowym Jury nominuje uczestników do Finału Wojewódzkiego
w Dobczycach.
5.Sprawy nie ujęte w Regulaminie bądź sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Festiwalu, od decyzji istnieje możliwość odwołania do Zarządu Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej.

V.KARTY ZGŁOSZENIA

Kopię kart zgłoszeń należy przesyłać na adres organizatorów eliminacji powiatowych
w wyznaczonych przez nich terminach. Oryginał należy przedłożyć w dniu eliminacji.
Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do dalszego etapu uczestników, którzy nie złożą prawidłowo wypełnionych oryginałów kart zgłoszeń.

VI. TERMINY I MIEJSCA

• Eliminacje powiatowe:

DATA
POWIAT
FORMY
MIEJSCE
INFORMACJE
27.11.2012r. wadowicki muzyczne soliści Wadowickie Centrum Kultury
w Wadowicach
izakarska@wck.wadowice.pl
www.wck.wadowice.pl
28.11.2012r. wadowicki taneczne soliści Wadowickie Centrum Kultury
w Wadowicach
izakarska@wck.wadowice.pl
www.wck.wadowice.pl
13.03.2013r.
wielicki muzyczne
Centrum Kultury
w Gdowie
biuro@ckgdow.pl
www.ckgdow.pl
14.03.2013r.
wielicki taneczne
Centrum Kultury
w Gdowie
biuro@ckgdow.pl
www.ckgdow.pl
18.03.2013r.
wadowicki taneczne Wadowickie Centrum Kultury
w Wadowicach
izakarska@wck.wadowice.pl
www.wck.wadowice.pl
19.03.2013r.
wadowicki muzyczne Wadowickie Centrum Kultury
w Wadowicach
izakarska@wck.wadowice.pl
www.wck.wadowice.pl
20.03.2013r.
myślenicki muzyczne, taneczne Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe
w Dobczycach
talenty@mgokis.dobczyce.pl
www.mgokis.dobczyce.pl

05.04.2013r.
brzeski
muzyczne, taneczne Hala sportowa Zespołu Szkół w Czchowie promocja@powiatbrzeski.pl
www.kultura.powiatbrzeski.pl
06.04.2013r.
oświęcimski
taneczne Ośrodek Kultury
w Brzeszczach
sekretariat@ok.brzeszcze.pl
www.ok.brzeszcze.pl
08.04.2013r.
oświęcimski muzyczne Oświęcimskie Centrum Kultury
w Oświęcimiu
ock@ock.org.pl
www.ock.org.pl
09.04.2013r.
krakowski ziemski muzyczne, taneczne Gminny Ośrodek Kultury
w Mogilanach
gok@mogilany.pl
www.gok.mogilany.pl
15.04.2013r.
krakowski grodzki muzyczne Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”
w Krakowie
talentykrakow@gmail.com
www.edu-art.pl
16.04.2013r. krakowski grodzki taneczne Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay"
w Krakowie
talentykrakow@gmail.com
www.edu-art.pl
17.04.2013r.
suski
muzyczne, taneczne Babiogórskie Centrum Kultury
w Zawoi
bck@zawoja.pl
diablak@zawoja.pl
www.zawoja.pl
18.04.2013r.
olkuski
muzyczne
Dom Kultury "Papiernik"
w Kluczach
m.medynska@op.pl
www.gokklucze.pl
19.04.2013r.
olkuski
taneczne
Centrum Kultury, Promocji
i Informacji
w Wolbromiu
m.medynska@op.pl
www.ckpii.wolbrom.pl
22.04.2013r.
proszowicki
muzyczne, taneczne Centrum Kultury
i Wypoczynku
w Proszowicach
ckiw@tlen.pl
www.ckproszowice.pl
26.04.2013r.
miechowski
muzyczne, taneczne Miechowski Dom Kultury
w Miechowie
mdkmiechow@o2.pl
www.mdk.miechow.com
27.04.2013r. tatrzański muzyczne, taneczne Kino "Sokół"
w Zakopanem
stowarzyszenie.wartko@gmail.com
izasoroczynska@op.pl  
www.wartko.org
29.04.2013r.
nowotarski
muzyczne, taneczne Miejski Ośrodek Kultury
w Nowym Targu
promocja@nowotarski.pl
www.pck.nowotarski.pl
30.04.2013r.
nowotarski
muzyczne, taneczne Miejski Ośrodek Kultury
w Nowym Targu
promocja@nowotarski.pl
www.pck.nowotarski.pl

• Finał wojewódzki:

  FORMY MUZYCZNE:
    17 maja 2013r.
  FORMY TANECZNE:
    18 maja 2013r.
  Regionalne Centrum Oświatowo - Sportowe
  ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce (powiat myślenicki)

Koszt akredytacji to 10 zł/os. za każdą prezentację.
  Zespoły liczące powyżej 15 os. płacą akredytację w wysokości 150 zł.
  Akredytacja jest płatna przelewem na rachunek:
  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
  32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43 
  nr konta: 20 8602 0000 0000 0225 2430 0001
  (w tytule przelewu należy podać nazwę zespołu, duetu lub solisty
  oraz dopisek „Finał Talenty 2013”)
  do 10 maja 2013r. lub gotówką w dniu eliminacji (przed występem).

• Koncerty Laureatów: czerwiec 2013r.

VII. INFORMACJE:
Adrian Kulik - dyrektor Festiwalu
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43
tel. 792 823 382 ­
talentymalopolski@gmail.com
www.talentymalopolski.pl

DO POBRANIA:
• Karta zgłoszenia Formy Muzyczne - ­POBIERZ
• Karta zgłoszenia Formy Taneczne - POBIERZ

facebook

Komentarze
do wpisu XXVI Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski 2013"