15.12.2008 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
VI Turniej Tańców Polskich o puchar prof. Mariana Wieczystego

Szanowni Tancerze, Instruktorzy,

Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej serdecznie zaprasza do udziału
w VI Turnieju Tańców Polskich o puchar prof. Mariana Wieczystego, który odbędzie się 17-18 stycznia 2009r. w hali Klubu Sportowego "Korona" przy ul. Kalwaryjskiej w Krakowie.
Konkurs rozegrany zostanie (podobnie jak w latach ubiegłych) w ramach XXXV PUCHARU WIECZYSTEGO - najbardziej prestiżowego polskiego turnieju tańców towarzyskich.
Pary będą miały niespotykaną nigdzie w POLSCE okazję do wspólnej prezentacji z parami tańczącymi tańce towarzyskie , a wszystko na jednym parkiecie hali Klubu Sportowego "KORONA" przy ul. Kalwaryjskiej w Krakowie.

Warunki uczestnictwa

VI TURNIEJ TAŃCÓW POLSKICH O PUCHAR PROF. MARIANA WIECZYSTEGO

OTWARTE MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI,
konkurs w ramach XXXV pucharu Wieczystego w Tańcach Towarzyskich

O zakwalifikowaniu pary do turnieju decyduje:
- przesłanie karty zgłoszenia w terminie do 11 stycznia 2009r.:
e-mailem na adres: taniec@edu-art.pl lub agryszun@interia.pl
faxem nr (12) 427 24 37
- dokonanie opłaty startowej przed rozpoczęciem turnieju.

Dla chętnych możliwość rezerwacji noclegów w cenie 35 zł od osoby.

Przyjazd uczestników i rejestrację par przewiduje się 17,18 stycznia 2009 od godziny 16:00 w Hali K.S Korona, przy ul. Kalwaryjskiej w Krakowie.
Pary wraz opiekunami przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej, która powinna też dokonać ubezpieczenia grupy

PROGRAM*:
Sobota:
- od godz. 16.00 rejestracja par (stolik z napisem „TAŃCE POLSKIE”)
- godz. 17.30 – próba poloneza
- godz. 18.00 - rozpoczęcie polonezem, walcem wiedeńskim
- finały par w tańcach standardowych
- półfinały i finały par w tańcach polskich KAT I; II; III; IV, VI
- finały par w tańcach latynoamerykańskich
- godz. 20.30 – wręczenie pucharów, medali, dyplomów uczestnictwa

Niedziela:
- od godz. 16.00 rejestracja par (stolik z napisem „TAŃCE POLSKIE”)
- godz. 17.30 – próba poloneza
- godz. 18.00 - rozpoczęcie polonezem, walcem wiedeńskim
- finały par w tańcach standardowych
- finał par w tańcach polskich KAT V
- finały par w tańcach latynoamerykańskich
- godz. 20.30 – wręczenie pucharów, medali, dyplomów uczestnictwa

*program może ulec zmianie

REGULAMIN
I. CELE KONKURSU
Ochrona Dziedzictwa Narodowego.
Popularyzacja idei prof. M. Wieczystego poprzez powrót do konkurowania w tańcach polskich.
Stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu.

II. TERMIN i MIEJSCE
17-18 stycznia 2009 (sobota,niedziela), Hala K.S. Korona w Krakowie.

III. KATEGORIE WIEKOWE rywalizacja w formule OPEN
kat. I polka, krakowiak
kat. II polka, krakowiak
kat. III polka, krakowiak, oberek
kat. IV krakowiak, oberek, kujawiak, mazur
kat. V krakowiak, oberek, kujawiak, mazur
kat. VI oberek, kujawiak, mazur
O przydzieleniu do odpowiedniej kategorii decyduje data urodzenia osoby starszej w parze.
Odpowiedzialność za właściwy przydział kategorii ponosi instruktor.

IV. KRYTERIA OCEN
Muzykalność - Technika taneczna - Utrzymanie stylu i charakteru tańca - Ogólny wyraz artystyczny - Estetyka i sposób prezentacji pary - Przestrzeganie wymogów repertuarowych

V. KOMISJA SĘDZIOWSKA I ZASADY SĘDZIOWANIA
Komisja Sędziowska będzie składać się z sędziów tańców polskich i sędziów tańców towarzyskich(w tym sędzia główny) i sędziego skrutinera obliczanie punktów odbywać się będzie systemem SCATING.
W rundach eliminacyjnych sędziowanie jest niejawne, w finale sędziowanie jest jawne.
Brak wywołanej pary na parkiecie jest traktowany jako rezygnacja z rywalizacji i przyznanie ostatniego miejsca. O ilości par występujących na parkiecie w poszczególnych rundach decyduje sędzia główny. W zależności od ilości zgłoszonych par odbędą się półfinały i finały.

VI. WARUNKI PREZENTACJI
Pary konkursowe podczas turnieju prezentują się w strojach wizytowych.
Tancerzom towarzyszyć będzie muzyka mechaniczna (we wszystkich tańcach czterotaktowe przygrywki i ośmiotaktowe frazy muzyczne). Czas trwania tańców ok. 2 minuty /oberek 1minuta 30 sekund/
Podczas turnieju obowiązuje zasada poruszania się w pierwszym kierunku tańca

VII. NAGRODY
Puchary, medale
Nagrody ufundowane przez sponsorów
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa

VIII. USTALENIA KOŃCOWE
Turniej rozpocznie się polonezem i walcem wiedeńskim (wymagana umiejętność wykonania kroku podstawowego).

IX. TERMIN ZGŁOSZENIA
Do 11 stycznia 2009 roku.

X. Turniej nie jest objęty patronatem P.S. CIOFF. Nie może być podstawą do
naliczania punktów do klasyfikacji rankingowej CIOFF i nie będzie odnotowany w książeczkach startowych P.S.CIOFF.

XI. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga kierownik turnieju Anna Gryszun

pobierz niezbędne pliki

Wszelkich informacji na temat turnieju udziela kierownik turnieju:
Anna Gryszun: 509 311 616
e-mail: agryszun@interia.pl, taniec@edu-art.pl

Komentarze
do wpisu VI Turniej Tańców Polskich o puchar prof. Mariana Wieczystego