19.11.2007 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)

Szanowni Państwo
Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej kontynuując zrodzoną w Krakowie ideę prof. Mariana Wieczystego dzięki uprzejmości Kopalni Soli "Wieliczka" zaprasza do udziału w V Ogólnopolskim Turnieju Tańców Polskich o puchar prof. Mariana Wieczystego. Zapraszamy do Kopalni Soli "Wieliczka" 12 - 13 stycznia 2008.

REGULAMIN
I.CELE KONKURSU
1.Ochrona dziedzictwa narodowego.
2.Rozbudzenie potrzeby tańczenia tańców polskich.
3.Popularyzacja tańców polskich.
4.Stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu.

II.ORGANIZATORZY
•Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej
•Kopalnia Soli „Wieliczka”
•Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce

III.WSPÓŁORGANIZATORZY
•Dom Kultury „Podgórze”
•Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliczce

IV.PATRONAT
•Stowarzyszenie Polska Sekcja C.I.O.F.F.

V.PATRONAT MEDIALNY:
•TVP 3 Kraków
•Radio Kraków
•Dziennik Polski
•Gazeta Krakowska
•Panorama Powiatu Wielickiego

VI.TERMIN i MIEJSCE
12 -13 stycznia 2008;KRAKÓW - WIELICZKA
VII. KATEGORIE WIEKOWE
1.kat. I roczniki:,1999,2000,2001 – polka, krakowiak.
2.kat. II A i B roczniki:,1996,1997,1998 – polka, krakowiak.
3.kat. III. A i B roczniki:,1993,1994,1995 - polka; krakowiak; oberek.
4.kat. IV. A i B roczniki:,1990,1991,1992 - krakowiak; mazur; kujawiak; oberek.
5.kat. V. A i B roczniki od 1978 do1989- krakowiak; mazur; kujawiak; oberek.
6.kat. VI roczniki 1968 do 1977 – mazur; kujawiak; oberek.
7.kat. VII roczniki do 1967 – mazur; kujawiak.
O przydzieleniu do odpowiedniej kategorii decyduje data urodzenia osoby starszej w parze. W przypadku małej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekt do sposobu rozgrywania rywalizacji w poszczególnych kategoriach wiekowych np. do rozegrania rywalizacji w formule OPEN”.

VIII.KRYTERIA OCEN
W konkursie obowiązują następujące kryteria ocen:
•Utrzymanie stylu i charakteru tańca
•Muzykalność
•Technika taneczna
•Ogólny wyraz artystyczny
•Estetyka i sposób prezentacji pary
•Prezentowane kroki i figury

IX.KOMISJA SĘDZIOWSKA I ZASADY SĘDZIOWANIA
1.Komisja sędziowska składać się będzie z co najmniej pięciu sędziów oceniających (w tym sędzia główny) i sędziego skrutinera.
2.Skład komisji sędziowskiej zatwierdzony jest przez komisję d/s Tańców Polskich PS C.I.O.F.F.
3.We wszystkich kategoriach wiekowych każdy taniec posiada oddzielne rundy eliminacyjne i finał. Nie przewiduje się jednak wyróżnień i nagród w pojedynczych tańcach. Końcowa kolejność wszystkich par w turnieju oraz przydział miejsc nagradzanych zostanie ustalona na podstawie łącznej punktacji we wszystkich tańcach danej kategorii wiekowej. Kolejność ta będzie podstawą do naliczania punktów rankingowych zgodnie z zasadami zatwierdzonymi przez Komisję ds. Tańców Polskich.
4.Obliczanie punktów odbywać się będzie systemem SCATING.
5.W rundach eliminacyjnych sędziowanie jest niejawne, w finale sędziowanie jest jawne na miejsca od I do VI.
6.Brak wywołanej pary na parkiecie jest traktowany jako rezygnacja z rywalizacji i przyznanie ostatniego miejsca w określonym tańcu rozgrywanej rundy. W kolejnych tańcach tej rundy para ta może nadal tańczyć.
7.O ilości par występujących na parkiecie w poszczególnych rundach decyduje sędzia główny.
8.W zależności od ilości zgłoszonych par odbędą się: eliminacje, ćwierćfinały, półfinały i finały.

X.WARUNKI PREZENTACJI
1.Tancerzom towarzyszyć będzie muzyka mechaniczna (we wszystkich tańcach czterotaktowe przygrywki i ośmiotaktowe frazy muzyczne).
Czas trwania tańców ok. 2 min. /oberek 1,30/.
2.Podczas turnieju obowiązuje zasada poruszania się w I kierunku tańca (przeciwny do ruchu wskazówek zegara).
3.Pary konkursowe podczas turnieju występują w strojach wizytowych.

XI.NAGRODY
1.Puchary i medale otrzymują pary najlepsze w ogólnej punktacji.
2.Nagrody ufundowane przez instytucje lub sponsorów.
3.Dyplomy uczestnictwa.

XII.USTALENIA KOŃCOWE
1.Turniej rozpocznie się polonezem (wymagana umiejętność wykonania kroku podstawowego oraz znajomość figur w obrębie jednej pary).
2.W przypadku zgłoszenia dużej ilości par do jednej kategorii wiekowej organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania par do konkursu wg kolejności zgłoszeń.
3.Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga kierownik turnieju: Anna Gryszun

Komentarze
do wpisu V Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich o puchar prof. Mariana Wieczystego