20.10.2006 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
Szanowni Państwo
Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej serdecznie zaprasza do udziału w IV Ogólnopolskim Turnieju Tańców Polskich o puchar prof. Mariana Wieczystego.W programie m.in. zwiedzanie kopali soli i miasta Wieliczka oraz karnawałowy bal przebierańców. Zapraszamy do Wieliczki w dniach 20 - 21 stycznia 2007.

REGULAMIN
I. CELE KONKURSU
* Ochrona dziedzictwa narodowego
* Rozbudzenie potrzeby tańczenia tańców polskich.
* Popularyzacja tańców polskich.
* Stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu.

II. ORGANIZATORZY
· Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej
· Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce

III. WSPÓŁORGANIZATORZY
· Dom Kultury „Podgórze”.
· Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliczce.

IV. PATRONAT
· Stowarzyszenie Polska Sekcja C.I.O.F.F.

V. PATRONAT MEDIALNY:
* TV Kraków
* Radio Kraków
* Dziennik Polski
* Gazeta Krakowska
* Panorama Powiatu Wielickiego

VI. TERMIN i MIEJSCE
19 – 21 stycznia 2007; KRAKÓW - WIELICZKA

VII. KATEGORIE WIEKOWE
kat. I roczniki: 1998,1999,2000 – polka, krakowiak.
kat. II A i B roczniki: 1995,1996,1997 – polka, krakowiak.
kat. III. A i B roczniki: 1992,1993,1994 - polka; krakowiak; oberek.
kat. IV. A i B roczniki: 1989,1990,1991 - krakowiak; mazur; kujawiak; oberek.
kat. V. A i B roczniki od 1977 do 1988 - krakowiak; mazur; kujawiak; oberek.
kat. VI roczniki 1967 do 1976 – mazur; kujawiak; oberek.
kat. VII roczniki do 1966 – mazur; kujawiak.
O przydzieleniu do odpowiedniej kategorii decyduje data urodzenia osoby starszej w parze. W przypadku małej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekt do sposobu rozgrywania rywalizacji w poszczególnych kategoriach wiekowych np. do rozegrania rywalizacji w formule OPEN”

VIII. KRYTERIA OCEN
W konkursie obowiązują następujące kryteria ocen:
- Utrzymanie stylu i charakteru tańca
- Muzykalność
- Technika taneczna
- Ogólny wyraz artystyczny
- Estetyka i sposób prezentacji pary
- Prezentowane kroki i figury

IX. KOMISJA SĘDZIOWSKA I ZASADY SĘDZIOWANIA
1.Komisja sędziowska składać się będzie z co najmniej pięciu sędziów oceniających (w tym sędzia główny) i sędziego skrutinera. Skład komisji sędziowskiej zatwierdzony jest przez komisję d/s Tańców Polskich PS C.I.O.F.F.
* We wszystkich kategoriach wiekowych każdy taniec posiada oddzielne rundy eliminacyjne i finał. Nie przewiduje się jednak wyróżnień i nagród w pojedynczych tańcach. Końcowa kolejność wszystkich par w turnieju oraz przydział miejsc nagradzanych zostanie ustalona na podstawie łącznej punktacji we wszystkich tańcach danej kategorii wiekowej. Kolejność ta będzie podstawą do naliczania punktów rankingowych zgodnie z zasadami zatwierdzonymi przez Komisję ds. Tańców Polskich.
* Obliczanie punktów odbywać się będzie systemem SCATING.
* W rundach eliminacyjnych sędziowanie jest niejawne, w finale sędziowanie jest jawne na miejsca od I do VI.
* Brak wywołanej pary na parkiecie jest traktowany jako rezygnacja z rywalizacji i przyznanie ostatniego miejsca w określonym tańcu rozgrywanej rundy. W kolejnych tańcach tej rundy para ta może nadal tańczyć.
* O ilości par występujących na parkiecie w poszczególnych rundach decyduje sędzia główny.
* W zależności od ilości zgłoszonych par odbędą się: eliminacje, ćwierćfinały, półfinały i finały.

X. WARUNKI PREZENTACJI
* Tancerzom towarzyszyć będzie muzyka mechaniczna (we wszystkich tańcach czterotaktowe przygrywki i ośmiotaktowe frazy muzyczne).
Czas trwania tańców ok. 2 min. /oberek 1,30/
* Podczas turnieju obowiązuje zasada poruszania się w I kierunku tańca (przeciwny do ruchu wskazówek zegara).
* Pary konkursowe podczas turnieju występują w strojach wizytowych.

XI. NAGRODY
Puchary i medale otrzymują pary najlepsze w ogólnej punktacji.
Nagrody ufundowane przez instytucje lub sponsorów
Dyplomy uczestnictwa

XII. USTALENIA KOŃCOWE
1. Turniej rozpocznie się polonezem (wymagana umiejętność wykonania kroku podstawowego oraz znajomość figur w obrębie jednej pary).
2. W przypadku zgłoszenia dużej ilości par do jednej kategorii wiekowej organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania par do konkursu wg kolejności zgłoszeń.
3. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga kierownik turnieju: Anna Gryszun

Komentarze
do wpisu IV Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich o puchar prof. Mariana Wieczystego.