20.12.2008 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
XXII Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski 2009" Festiwal o formule konkursowej kierowany jest do dzieci i młodzieży regionu małopolskiego zainteresowanych różnymi formami muzyki i tańca tj. solistów, duetów, zespołów muzycznych i tanecznych o różnej stylistyce i konwencji interpretacyjnej

- działających w szkołach, świetlicach, klubach, ośrodkach kultury i innych placówkach kulturalno - oświatowych oraz uczestników nie zrzeszonych.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Festiwalu. ­


Wyniki dotychczasowych eliminacji:
Powiat Myślenicki, Powiat Krakowski Grodzki (taneczne), Powiat Krakowski Grodzki (muzyczne), Powiat Brzeski, Powiat Krakowski Ziemski, Powiat Olkuski - formy muzyczne, Powiat Oświęcimski - formy muzyczne, Powiat Nowotarski, Powiat Olkuski - formy taneczne, Powiat Miechowski, Powiat Suski, Powiat Oświęcimski - formy taneczne


Zobacz zapowiedź festiwalu:


­zdjęcia i montaż: Agencja Opera

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej

ORGANIZATOR KONCERTÓW FINAŁOWYCH:
Starostwo Powiatowe w Olkuszu
Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

ORGANIZATOR KONCERTÓW LAUREATÓW:
„Piwnica pod Baranami”
Nowohuckie Centrum Kultury

WSPÓŁORGANIZATORZY :
Ośrodki kultury wytypowane przez Starostwa Powiatowe województwa małopolskiego.

PATRONAT HONOROWY:
Piwnica          Wojewoda Małopolski - Jerzy Miller
­         
          Małopolski Kurator Oświaty - Artur Dzigański


PATRONAT MEDIALNY:

VOX_M_JPGgknaszemiasto

REGULAMIN

I. UCZESTNICY :
Festiwal o formule konkursu adresowany jest do dzieci i młodzieży regionu małopolskiego zainteresowanych różnymi formami muzyki  i tańca działających w szkołach, świetlicach, klubach, ośrodkach kultury i innych placówkach kulturalno-oświatowych oraz uczestników nie zrzeszonych.
Uczestnicy prezentują się w dwóch kategoriach wiekowych:
A – do 15 lat
B – od 15 do 21 lat

II. FORMY :
Muzyczna
Soliści, duety, zespoły wokalne, wokalno – instrumentalne, instrumentalne.
Taneczna
Soliści, duety, zespoły prezentujące: taniec nowoczesny, miniatura taneczna, inscenizacja taneczna, widowisko taneczne, taniec i piosenka, cheerleaders, break-dance, Polskie Tańce Narodowe w Formie Towarzyskiej, formacje taneczne, freestyle, jazzdance itp.

III. ZASADY UCZESTNICTWA :
1. Festiwal odbywa się drogą kolejnych eliminacji:
- eliminacje powiatowe
- Koncert Finałowy w Olkuszu
2. Wykonawcy prezentują 1 - dostosowany do swojego wieku utwór - nie prezentowany w latach poprzednich, ,oraz dodatkowo drugi utwór – prezentowany na życzenie Jury.
Prezentację taneczną ma stanowić jedna kompozycja, zawierająca się w czasie do 10 minut (nie dotyczy Polskich Tańców Narodowych w Formie Towarzyskiej).
3. Zespoły wokalne mogą liczyć maksymalnie 12 osób
4. Zespoły wokalno-instrumentalne i instrumentalne mogą używać
tylko instrumentów akustycznych (nie dotyczy sekcji rytmicznej)
5. Sekcja rytmiczna lub grupa taneczna towarzysząca zespołowi
wokalnemu lub soliście może liczyć maksymalnie 6 osób
6. Koszty przejazdów ponoszą instytucje delegujące.
7. W przypadku dużej ilości kandydatów z jednej instytucji, zainteresowanych udziałem w Festiwalu  - zgłoszenie do eliminacji powiatowych winno być poprzedzone konkursem wewnętrznym, zorganizowanym przez daną jednostkę patronującą.
8. Organizatorzy uprzejmie proszą o przygotowanie materiału muzycznego wyłącznie na nośniku CD AUDIO. W przypadku komputerowej rejestracji muzyki na  CD AUDIO – zaleca się jej nagrywanie z prędkością 4x (600 KB/s).

KARTY ZGŁOSZENIA - POBIERZ
Prosimy przesyłać na adres organizatorów eliminacji powiatowych w wyznaczonych przez nich terminach.

• Festiwal nie dotyczy wykonawców folkloru i muzyki poważnej
• W eliminacjach powiatowych  wyklucza się udział wykonawców  działających  poza  jego granicami   administracyjnymi.
• W eliminacjach  finałowych w Olkuszu wystąpić mogą jedynie laureaci  eliminacji powiatowych.

Koszty akredytacyjne w Olkuszu wynoszą:
zespoły taneczne: 7zł/os,
zespoły muzyczne:
     soliści: 7zł; duety: 20zł;
     do 10 osób: 50zł; powyżej 10 osób: 80zł
płatne przelewem na rachunek:
Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu
nr konta Bank PEKAO S.A   52 1240 4940 1111 0000 5496 1140
z dopiskiem „Talenty” do 20 kwietnia 2009r. lub gotówką w dniu eliminacji.

IV.OCENA UCZESTNIKÓW
o Realizatorzy wszystkich etapów eliminacji opłacają jury złożone ze specjalistów muzyki i tańca - powołane przez organizatorów.
o W pracach jury mogą uczestniczyć także przedstawiciele organizatorów eliminacji powiatowych (specjaliści).
o Jury po obejrzeniu i wysłuchaniu eliminacji powiatowych, zaprosi najlepszych wykonawców każdej kategorii do eliminacji finałowych w Olkuszu.
o Jury dokona oceny i wyboru uczestników według ustalonych - powszechnie stosowanych kryteriów artystycznych.
o Organizatorowi Koncertu Finałowego przysługuje prawo  umieszczenia w programie Koncertu do dwóch wybranych przez  siebie podmiotów wykonawczych.

V.TERMINY I MIEJSCA
• Eliminacje powiatowe:

DATA
POWIAT
FORMY
ORGANIZATOR
KONTAKT
18.11.2008
wadowicki
muzyczne soliści
Wadowickie Centrum Kultury
centrum@wck.wadowice.pl
19.11.2008
wadowicki
taneczne soliści
Wadowickie Centrum Kultury
centrum@wck.wadowice.pl
14.03.2009
myślenicki
muzyczne, taneczne
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
mgok_dobczyce@o2.pl
19.03.2009 krakowski grodzki
taneczne
Dom Kultury Podgórze
dzialimprez@interia.pl
20.03.2009 krakowski grodzki
muzyczne
Dom Kultury Podgórze
dzialimprez@interia.pl
21.03.2009 brzeski
muzyczne, taneczne
Dom Ludowy w Jadownikach
michal@jadowniki.pl
25.03.2009 krakowski ziemski
muzyczne, taneczne
Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach
gok@mogilany.pl
26.03.2009
wadowicki
muzyczne, taneczne Wadowickie Centrum Kultury centrum@wck.wadowice.pl
27.03.2009 olkuski
muzyczne
Dom Kultury "Papiernik" w Kluczach
gok@gmina-klucze.pl
30.03.2009
oświęcimski
muzyczne
Oświęcimskie Centrum Kultury
ock@ock.org.pl
31.03.2009 nowotarski
muzyczne
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu
mdk@nowotarski.pl
01.04.2009
nowotarski
taneczne
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu mdk@nowotarski.pl
03.04.2009
olkuski
taneczne
Centrum Kultury, Promocji i Informacji w Wolbromiu
centrum@umigwolbrom.pl
16.04.2009
miechowski
muzyczne, taneczne
Miechowski Dom Kultury
mdkmiechow@o2.pl
17.04.2009 suski muzyczne, taneczne Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi diablak@zawoja.pl
18.04.2009
oświęcimski
taneczne
Ośrodek Kultury w Brzeszczach
biuro@szkola-astra.pl


• Eliminacje wojewódzkie - Koncerty Finałowe :

FORMY MUZYCZNE:
     25.04.2009r.godz. 9.00
FORMY TANECZNE:
     26.04.2009r.godz. 10.00
     Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu
     ul. Fr. Nullo 29
     Tel. 032 643 11 20
     Fax 032 754 52 96
     e-mail: sekr@mok.olkusz.pl
     www.mok.olkusz.pl

• Koncerty Laureatów: 

FORMY MUZYCZNE:
     07.06.2009r. godz. 12.00
     „Piwnica pod Baranami"
     Kraków Rynek Gł.27
FORMY TANECZNE:
     14.06.2009r. godz. 16.00
     Nowohuckie Centrum Kultury
     Kraków, Al. Jana Pawła 232

INFORMACJE:

Adrian Kulik
Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej
31-046 KRAKÓW, ul. Gertrudy 4
tel. 503 157 486
talentymalopolski@gmail.com
www.edu-art.pl
Roman Michalik
(+12) 425 17 50, tel. kom. 601 434 661Komentarze
do wpisu XXII Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski 2009"