13.01.2008 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
Festiwal o formule konkursowej kierowany jest do dzieci i młodzieży regionu małopolskiego zainteresowanych różnymi formami muzyki i tańca tj. solistów, duetów, zespołów muzycznych i tanecznych o różnej stylistyce i konwencji interpretacyjnej - działających w szkołach, świetlicach, klubach, ośrodkach kultury i innych placówkach kulturalno - oświatowych.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Festiwalu.
ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej

ORGANIZATOR KONCERTÓW FINAŁOWYCH:
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
MOK i MDK Nowy Targ


ORGANIZATOR KONCERTÓW LAUREATÓW:
„Piwnica pod Baranami”

WSPÓŁORGANIZATORZY :
Ośrodki kultury wytypowane przez Starostwa Powiatowe województwa małopolskiego.

PATRONAT:
„Piwnica pod Baranami"
TVP Kraków
Radio Kraków Małopolska
DZIENNIK POLSKI

REGULAMIN
I. UCZESTNICY :
Festiwal o formule konkursu adresowany jest do dzieci i młodzieży regionu małopolskiego zainteresowanych różnymi formami muzyki   i tańca działających w szkołach, świetlicach, klubach, ośrodkach kultury i innych placówkach kulturalno-oświatowych.
Uczestnicy prezentują się w dwóch kategoriach wiekowych:
A – do 15 lat
B – od 15 do 21 lat

II. FORMY :
Muzyczna
Soliści, duety, zespoły wokalne, wokalno - instrumentalne i instrumentalne.
Taneczna
Soliści, duety, zespoły prezentujące: taniec nowoczesny, miniatura taneczna, inscenizacja taneczna,widowisko taneczne, taniec i piosenka, cheerleaders, break-dance,polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej, formacje taneczne, freestyle, jazz dance itp.

III. ZASADY UCZESTNICTWA :
1. Festiwal odbywa się drogą kolejnych eliminacji:
  - eliminacje powiatowe
  - Koncerty Finałowe w Nowym Targu
2. Wykonawcy prezentują 1 dostosowany do swojego wieku utwór nie prezentowany w latach poprzednich, oraz dodatkowo drugi utwór - prezentowany na życzenie jury. Czas prezentacji tanecznych - do10 minut.      
3. Zespoły wokalne mogą liczyć maksymalnie 12 osób
4. Zespoły wokalno-instrumentalne i instrumentalne mogą używać tylko instrumentów akustycznych (nie dotyczy sekcji rytmicznej)
5. Sekcja rytmiczna lub grupa taneczna towarzysząca zespołowi wokalnemu lub soliście może liczyć maksymalnie 6 osób
6. Koszty przejazdów ponoszą instytucje delegujące.
7. W przypadku dużej ilości ilości uczestników z jednej instytucji zaleca się przeprowadzenie konkursu wewnętrznego.
8. Organizatorzy uprzejmie proszą o przygotowanie materialu muzycznego na nośniku CD AUDIO lub MD(Mini Disc). W przypadku komputerowej rejestracji muzyki na CD AUDIO - zaleca się jej nagrywanie z prędkością 4X (600KB/s).

KARTY ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać na adres organizatorów eliminacji powiatowych.

Festiwal nie dotyczy wykonawców folkloru i muzyki poważnej.
W eliminacjach powiatowych  wyklucza się udział wykonawców działających  poza  jego granicami   administracyjnymi.
W eliminacjach  finałowych w Nowym Targu wystąpić mogą jedynie laureaci  eliminacji powiatowych.

Koszty akredytacyjne w Nowym Targu wynoszą:
zespoły taneczne: 7zł/os,
zespoły muzyczne:
                           soliści: 7zł;
                           duety: 20zł;
                           do 10 osób: 50zł;
                           powyżej 10 osób: 80zł
płatne przelewem na rachunek, lub gotówką w dniu eliminacji

Młodzieżowy Dom Kultury w Nowym Targu
ul.Jana Kazimierza - nr. rach.:
48 1540 1115 2043 6050 7383 0001
z dopiskiem : "formy muzyczne" lub "formy taneczne"

IV.OCENA UCZESTNIKÓW
Realizatorzy wszystkich etapów eliminacji opłacają jury złożone ze specjalistów muzyki i tańca - powołane przez organizatorów.
W pracach jury mogą uczestniczyć także przedstawiciele organizatorów eliminacji powiatowych (specjaliści).
Jury po obejrzeniu i wysłuchaniu eliminacji powiatowych, zaprosi najlepszych wykonawców każdej kategorii do eliminacji finałowych w Nowym Targu.
Jury dokona oceny i wyboru uczestników według ustalonych - powszechnie stosowanych kryteriów artystycznych.
Organizatorowi Koncertu Finałowego przysługuje prawo umieszczenia w programie Koncertu do dwóch podmiotów wykonawczych

V.TERMINY I MIEJSCA
Eliminacje powiatowe:  według ustaleń organizatorów
Eliminacje wojewódzkie - Koncert Finałowy :
(ogłoszenie wyników po koncertach !)

FORMY MUZYCZNE :
     26.04.2008r.godz. 10.00

FORMY TANECZNE :
     27.04.2008r.godz. 10.00
     Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu
     Al.Tysiąclecia 37
     (+18) 2662132
      moknowytarg@poczta.fm
      www.mok.nowytarg.pl

KONCERT LAUREATÓW - FORMY MUZYCZNE:
      08.06.2008r.godz.12.00
     "Piwnica Pod Baranami" Kraków Rynek Gł.27

Komentarze
do wpisu XXI Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski 2008"