23.03.2009 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
Protokół z posiedzenia jury Przeglądu Solowych i Zespołowych Form Tanecznych i Muzycznych SOLVAY 2009
Eliminacje Powiatu Krakowskiego Grodzkiego XXII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2009” w Krakowie w dniu 20 marca 2009.

Po wysłuchaniu i obejrzeniu 50 podmiotów wykonawczych – to jest ok. 300 uczestników jury
w składzie:

– Andrzej Brońka
– Roman Michalik

postanowiło nominować do eliminacji wojewódzkich w Olkuszu następujących wykonawców
(wg kolejności występowania):

I. W kategorii muzycznej:
- Zuzanna Rosa „Najlepsza koleżanka” – MDK im. H. Jordana w Krakowie
- Agnieszka Pulchny „Milord” – ZSOI nr4, Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Krakowie
- Kinga Jabłońska „ Sukcesu bliska” – Gimnazjum nr23 w Krakowie
- Chór Gimnazjum nr29 „Oda do radości” – Gimnazjum nr29 w Krakowie
- Małgorzata Magiera „Colours Of The Wind” – Gimnazjum nr29 w Krakowie
- Julia Miesiączek „Dłoń” – Gimnazjum nr43 w Krakowie
- Laura Flaszczyńska „Wiosna i deszcz” – LO Centrum Edukacyjnego Radosna Nowina
   2000 w Piekarach
- Zespół MIŚKI-RYŚKI „Życie to nie mieć lecz być” – LO Centrum Edukacyjnego Radosna
   Nowina 2000 w Piekarach
- Dawid Wajda „Sen O Victorii” – LO Centrum Edukacyjnego Radosna Nowina 2000
   w Piekarach
- Paulina Kurowska, Grzegorz Pamuła „If You Want Me” – LO nr1 w Krakowie
- Joanna Stangret „Boje się” – Gimnazjum nr7 w Krakowie
- Ewa Zaborowska „Szeptem” – Agencja Artystyczna „Progresja” w Krakowie
- Zofia Garzeł „You Don’t Know Where Love Is” – Agencja Artystyczna „Progresja”
   w Krakowie
- Jan Szczurek „Nie mów mi nic” – Agencja Artystyczna „Progresja” w Krakowie
- Anna Szczurek „Moonlight Serenade” – Agencja Artystyczna „Progresja” w Krakowie
- Malwina Nowak „How Deep Is The Ocean” – Agencja Artystyczna „Progresja”
   w Krakowie
- Zespół FUZJA G-CN „Dezyderata” –LO nr18 w Krakowie
- Zespół Wokalny „NAZWA W REMONCIE” „River Deep The Mountain” – MDK „Dom
   Harcerza” ul. Lotnicza w Krakowie
- Joanna Lenart „Sumertime” - Kraków

Ponadto jury postanowiło uhonorować wyróżnieniami następujących wykonawców (wg kolejności prezentacji):

A. W kategorii muzycznej:

- Klaudia Doniec – ZSP w Korzkwi
- Zespół „RYTM” – DK Skotniki
- Magdalena Sułkowska - ZSOI nr4, Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Krakowie
- Chór Szkolny - SP im. Palloniego
- Zespół REZONANS – ZS Świątniki Górne
- Anna Dudek – SP Świątniki Górne
- Katarzyna Bentkowska – SS nr1 w Krakowie
- Zespół Wokalny KLEKS – SP nr2
- Agnieszka Konstanty – SP nr2 w Krakowie
- Karolina Koziarowska - Kraków
- Monika Guśpiel – Szkoła Muzyczna przy S.O.S.U w Krakowie
- Mateusz Hrynkiewicz – Gimnazjum nr25
- Aleksandra Jurek – MDK Dom Harcerza ul. Lotnicza w Krakowie

     Jury gorąco dziękuje wszystkim uczestnikom eliminacji powiatowych, ich instruktorom, rodzicom, opiekunom i animatorom za przygotowanie i prezentację programów konkursowych.
     Jury serdecznie dziękuje organizatorom eliminacji tj. Dyrekcji i Pracownikom Domu Kultury Podgórze, a szczególnie Pani Iwonie Wernikowskiej i Pani Katarzynie Rak za podjęcie trudu przygotowania i profesjonalnej realizacji imprezy.
     Jury z satysfakcją zauważa wzrastające zainteresowanie Festiwalem oraz wyjątkowo wysoki poziom warsztatowy i interpretatorski wykonawców tegorocznej edycji, co znalazło swoje odzwierciedlenie w werdykcie jury.
     Jury gratulując laureatom – życzy im sukcesów artystycznych podczas eliminacji wojewódzkich w Olkuszu.

Na tym protokół zakończono.

Komentarze
do wpisu Talenty Małopolski 2009 - Wyniki Powiat Krakowski Grodzki Formy Muzyczne