4.04.2009 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
Protokół z posiedzenia jury eliminacji Powiatu Olkuskiego XXII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2009” w Wolbromiu w dniu 3 kwietnia 2009.


Po wysłuchaniu i obejrzeniu 28 podmiotów wykonawczych – to jest ok. 300 uczestników jury
w składzie:

– Katarzyna Gać
– Adrian Kulik
– Magdalena Medyńska
– Roman Michalik

postanowiło nominować do eliminacji wojewódzkich w Olkuszu następujących wykonawców
(wg kolejności występowania):

I. W kategorii tanecznej:
- Zespół Taneczny PASJA – SP nr9 w Olkuszu
- Zespół Taneczny TRZPIOTKI – SP nr9 w Olkuszu
- Zespół Taneczny KROPKI „Mega MIX 2” DJ. PINK – SP nr9 w Olkuszu
- Zespół SŁONECZKA – Szkoła Tańca WENA w Krakowie Filia w Olkuszu
- Zespół SUPER GIRLS – ZS w Zarzeczu
- Zespół Taneczny „MINI WENA” – Szkoła Tańca WENA w Krakowie Filia w Olkuszu
- Zespół KOLIBRY – GOK w Kluczach
- Zespół ETNA – Gimnazjum nr 1 w Wolbromiu
- Zespół PIĄTECZKI – SP nr 5 w Olkuszu
- Zespół RUSAŁKI – SP w Chełmie
- Solistka Anna Kośmider – SP nr 1 w Wolbromiu

Ponadto jury postanowiło uhonorować wyróżnieniami następujących wykonawców (wg kolejności prezentacji):

A. W kategorii tanecznej:
- Zespół Taneczny 450 – II LO w Olkuszu
- Solistka Patrycja Witkowska – Gimnazjum w Kluczach
- Zespół ISKIERKI – ZS w Zarzeczu

Ponadto jury przyznało nagrodę specjalną dla ZPiT Ziemi Oluskiej z MOK w Olkuszu za prezentację Tańców Beskidu Śląskiego.

     Jury gorąco dziękuje wszystkim uczestnikom eliminacji powiatowych, ich instruktorom, rodzicom, opiekunom i animatorom za przygotowanie i prezentację programów konkursowych.
     Jury serdecznie dziękuje organizatorom eliminacji tj. Starostwu Powiatowemu w Olkuszu a szczególnie Pani Magdalenie Medyńskiej oraz Dyrekcji i Pracownikom Centrum Kultury, Promocji i Informacji w Wolbromiu za podjęcie trudu przygotowania i profesjonalnej realizacji imprezy.
     Jury sugeruje, by na przyszłość większą uwagę zwracać na korelację ruchu tanecznego z muzyką, a szczególnie na frazowanie.
     Jury sugeruje również aby zwrócić większą uwagę na wizualizację sceniczną.
     Jury z satysfakcją zauważa wyższy poziom artystyczny i warsztatowy w porównaniu do poprzedniej edycji Festiwalu.
     Jury gratulując laureatom – życzy im sukcesów artystycznych podczas eliminacji wojewódzkich w Olkuszu.

Na tym protokół zakończono.

Komentarze
do wpisu Talenty Małopolski 2009 - Wyniki Powiat Olkuski Formy Taneczne