18.09.2009 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
XXXIII Ogólnopolskie Warsztaty Folklorystyczne - Limanowa 27-29.11.2009 r.

Serdecznie zapraszamy instruktorów, uczestników Kursów Kwalifikacyjnych i wszystkich sympatyków tańca na tradycyjnie już odbywające się w listopadzie Ogólnopolskie Warsztaty Folklorystyczne. W tym roku tematem przewodnim naszych zajęć będzie folklor Skalnego Podhala.

            Drodzy Państwo!

W imieniu STOWARZYSZENIA SZTUKI I EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ mamy zaszczyt zaprosić Państwa na organizowane przez nas już po raz 33 Ogólnopolskie Warsztaty Folklorystyczne, które odbędą się w Limanowskim Domu Kultury w dniach 27–29.11.2009 r.
Do udziału w nich zapraszamy instruktorów, ale także uczestników Kursów Kwalifikacyjnych i wszystkich sympatyków tańca.

Tematem tegorocznego spotkania będą:­

  • Zajęcia ogólnorozwojowe „Co zrobić aby dzieci nie chciały wyjść z zajęć”- poprowadzi je Tomasz Chocianowski
  • Skalne Podhale – prowadzone przez Annę i Kazimierza Lassaków
  • Tańce towarzyskie - prowadzone przez Grzegorza Gargul­ę i Andrzeja Golonkę


Miejsce warsztatów:
- Limanowski Dom Kultury, ul. B. Czecha 4 (piątek, niedziela)
- sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 1, ul. M. Konopnickiej 4 (sobota)
Zakwaterowanie : Limanowski Dom Kultury - Hotel „Siwy Brzeg”

Akredytacja wysokości 300 zł (dla członków zwyczajnych SSiEA 150 zł)
obejmuje noclegi, całodzienne wyżywienie, częściowo koszty dydaktyczne.
Należy ją uiścić do dnia 15.11.2009 na konto bankowe Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej,
nr: PKO BP 17 1020 2906 0000 1502 0152 9619

Karty uczestnictwa wraz z dowodem wpłaty prosimy przesłać do 15.11.2009 pocztą elektroniczną na adre­s e-mail: warsztaty@edu-art.pl lub faksem na numer: 012 444 14 31.

pobierz kartę zgłoszenia i program zajęć

W przypadku uiszczenia opłaty akredytacyjnej i nieobecności podczas warsztatów zgłoszonej po 15.11. 2009 Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej nie zwraca poniesionych kosztów.

Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie udziału!

Sylwetki prow­a­dzącyc­h

­

alassakAnna Lassak swoją działalność społeczno-artystyczną rozpoczęła w 1964 r., kiedy to wstąpiła do międzyuczelnianego zespołu góralskiego „Hyrni" w Krakowie. Wiele wysiłku włożyła w połączenie dwóch studenckich zespołów „Hyrni" i „Regle" w jeden potężny zespół „Skalni", gdzie do końca 1978 r. była aktywnym członkiem zespołu i uczyła społecznie tańczyć i śpiewać nowo wstępujących.

Na początku 1979 r., wspólnie z mężem założyła zespół góralski „Hamernik", a w 1984 r. dziecięcy zespół góralski „Mali Hamernicy". W latach 1974 r. do 1976 r. zakłada i prowadzi szkolny zespół regionalny „Skołka" w Starem Bystrem, w 1982 r. do 1984 r. reaktywuje i prowadzi zespół „Na Dawną Nutę", w Kocmyrzowie-Luborzycy, w latach 1984-1986 zakłada i prowadzi zespół regionałny „Mogilanie" w Mogilanach. Zrealizowała krótkie programy artystyczne dla zespołów „Ziemia Cieszyńska" z Cieszyna, „Grześ" z Puław, „Pruszkowiacy" z Pruszkowa, „Ziemia Lubelska" z Lublina, „Krakowiacy Ziemi Brzeskiej" z Brzeska, „Młody Toruń" z Torunia, „Nowa Ruda" z Nowej Rudy, „Hardzi" z Łętowni, „Lechowia" Canada.

W zespołach tych uczy gwary, śpiewu, tańca, przybliża folklor, dzieciom, młodzieży i dorosłym udzielając fachowej pomocy. (źródło: Hamernik)

 

klassakKazimierz Lassak urodził się 18 grudnia 1945 roku w Zębie koło Zakopanego. Tam spędził dzieciństwo i lata szkoły podstawowej i średniej. W tym czasie interesował się sportem a szczególnie skokami narciarskimi. Był zawodnikiem AZS Zakopane.

Miłość do rodzinnego folkloru wpajało mu starsze rodzeństwo w szczególności brat Staszek, który tańczył już w Szkolnym Zespole w Zębie, a później studiując w Krakowie na AGH tańczył i śpiewał w Zespole „HYRNI". Kazimierz również poszedł w jego ślady tańcząc i śpiewając w szkolnej grupie góralskiej, a od roku 1964 w Zespole Góralskim „BUDORZE". W 1965 roku wstąpił do zawiązującego się Zespołu im. „BARTUSIA OBROCHTY". Po ukończeniu Technikum Budowlanego w Zakopanem w 1966 roku podjął pracę w Krakowie i tu zaczął tańczyć w Studenckim Zespole „REGLE". Z końcem 1967 roku Zespoły „REGLE" i „HYRNI" utraciły wiele swoich członków, czynił wtedy starania o połączenie tych dwóch zespołów w jeden. Jego marzenia spełniły się. Nowopowstały zespół przyjął nazwę Międzyuczelniany Zespół Góralski „SKALNI", przejmując historię, tradycję i majątek połączonych zespołów. Przez jakiś czas był społecznym kierownikiem organizacyjnym tego Zespołu a później działaczem Rady Zespołu, prowadząc i odpowiadając za taniec chłopców. Tak było do końca 1978 roku. Ponieważ Zespół „SKALNI" skupiał w swoich szeregach tylko młodzież studiującą, powstała nowa myśl utworzenia takiego zespołu, w którym doszłoby do spotkania wszystkich górali przebywających w Krakowie. Plany urzeczywistniły się i powstał Zespół Góralski który przyjął nazwę „HAMERNIK". Patronat nad Zespołem przyjął Zakładowy Dom Kultury Kombinatu Metalurgicznego Huty im. Lenina. Próbą w dniu 19 stycznia zaczęła się historia „HAMERNIKA". We wrześniu 1984 roku Kazimierz Lassak wraz z żoną Anną założył Dziecięcy Zespół Góralski „MALI HAMERNICY".

W latach 1974-1976 zakłada i prowadzi Szkolny Zespół Góralski „SKOŁKA" w Starem Bystrem, w 1982 roku reaktywuje i do 1984 roku prowadzi Zespół „NA DAWNĄ NUTĘ" w Kocmyrzowie-Luborzycy. W latach 1984-1986 zakłada i prowadzi Zespół Regionalny „MOGILANY" w Mogilanach. Praca w zespołach to jego najbardziej satysfakcjonujące zajęcie. Równocześnie pracuje zawodowo w krakowskich Przedsiębiorstwach Budowlanych, a w międzyczasie studiuje. W 1973 roku uzyskał dyplom inżyniera, a w 1977 roku dyplom magistra Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej w Krakowie. (źródło: Hamernik)

Informacje na temat warsztatów:
Katarzyna Gać
e-mail: warsztaty@edu-art.pl
tel. 0 604 36 36 60

p.s. Zobacz zdjęcia z poprzednich warsztatów! Kliknij tutaj
­

Komentarze
do wpisu XXXIII Ogólnopolskie Warsztaty Folklorystyczne - Limanowa 27-29.11.2009 r.