21.01.2010 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
XXIII Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski 2010"

FINAŁ WOJEWÓDZKI

Wadowickie Centrum Kultury
8 - 9 maja 2010r.

Protokół - POBIERZ


Festiwal o formule konkursowej kierowany jest do dzieci i młodzieży regionu małopolskiego zainteresowanych różnymi formami muzyki i tańca tj. solistów, duetów, zespołów muzycznych i tanecznych o różnej stylistyce i konwencji interpretacyjnej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Festiwalu.


ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej

ORGANIZATOR FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO:
Wadowickie Centrum Kultury w Wadowicach

WSPÓŁORGANIZATORZY :
Starostwa Powiatowe i Ośrodki Kultury województwa małopolskiego.

PATRONAT HONOROWY:

Piwnica
PATRONAT MEDIALNY:
VOX_M_JPGdziennik_polski
PARTNER FESTIWALU:

akces_dance

REGULAMIN

I. UCZESTNICY :
Festiwal o formule konkursu adresowany jest do dzieci i młodzieży regionu małopolskiego, zainteresowanych różnymi formami muzyki i tańca, działających w szkołach, świetlicach, klubach, ośrodkach kultury i innych placówkach kulturalno-oświatowych oraz uczestników niezrzeszonych.
Uczestnicy prezentują się w dwóch kategoriach wiekowych:
A – od 7 do 15 lat
B – od 16 do 21 lat

II. FORMY :
Muzyczna
Soliści, duety, zespoły: wokalne, wokalno – instrumentalne, instrumentalne.
Taneczna
Soliści, duety, zespoły, prezentujące: taniec nowoczesny, taniec towarzyski, cheerleaders, break-dance, polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej, freestyle, miniatura taneczna, inscenizacja taneczna, widowisko taneczne, taniec i piosenka, formacje taneczne, itp.

III. ZASADY UCZESTNICTWA :
1.Festiwal odbywa się drogą kolejnych eliminacji:
- eliminacje powiatowe,
- finał wojewódzki w Wadowicach.
2.Wykonawcy form muzycznych prezentują jeden utwór dostosowany do swojego wieku, warsztatu, nie prezentowany w latach poprzednich. Jury może poprosić o drugi utwór.
3.Prezentację taneczną ma stanowić jedna kompozycja, zawierająca się w czasie do 10 minut (nie dotyczy polskich tańców narodowych w formie towarzyskiej).
4.Zespoły wokalne mogą liczyć maksymalnie 12 osób.
5.Sekcja rytmiczna lub grupa taneczna towarzysząca zespołowi wokalnemu lub soliście może liczyć maksymalnie 6 osób.
6.Zespoły wokalno-instrumentalne i instrumentalne mogą używać tylko instrumentów akustycznych (nie dotyczy sekcji rytmicznej).
7.W eliminacjach powiatowych mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy działający w granicach administracyjnych danego powiatu.
8.W przypadku dużej ilości kandydatów z jednej instytucji, zainteresowanych udziałem w Festiwalu - zgłoszenie do eliminacji powiatowych winno być poprzedzone konkursem wewnętrznym, zorganizowanym przez daną jednostkę patronującą.
9.Eliminacje powiatowe odbywają się przy świetle białym.
10.Koszty przejazdów i ubezpieczenia ponoszą instytucje delegujące.
11.Podkłady muzyczne należy przygotować wyłącznie na nośniku CD-AUDIO. W przypadku komputerowej rejestracji muzyki zaleca się nagranie jej z możliwie jak najniższą prędkością.
12.Festiwal nie dotyczy wykonawców folkloru i muzyki poważnej.
13.Festiwal nie dotyczy par prezentujących program tańców sportowych.
14.Biorąc udział w festiwalu wykonawca udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na dowolne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest jego wizerunek oraz głos Stowarzyszeniu Sztuki i Edukacji Artystycznej.
15.Biorąc udział festiwalu wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych do celów statutowych Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).
16.Wszelkie interpretacje zasad uczestnictwa leżą w gestii dyrektora festiwalu w porozumieniu z zarządem Stowarzyszenia.

IV.OCENA UCZESTNIKÓW
1.Realizatorzy wszystkich etapów eliminacji opłacają jury, złożone z minimum trzech specjalistów z dziedziny muzyki i tańca - powołane przez głównego organizatora.
2.W pracach jury na etapie powiatowym mogą uczestniczyć także przedstawiciele organizatorów eliminacji (specjaliści).
3.Jury po obejrzeniu i wysłuchaniu eliminacji powiatowych, zaprosi najlepszych wykonawców każdej kategorii do finału wojewódzkiego w Wadowicach.
4.Jury dokona oceny i wyboru uczestników według ustalonych - powszechnie stosowanych kryteriów artystycznych.

KARTY ZGŁOSZENIA - POBIERZ
Prosimy przesyłać na adres organizatorów eliminacji powiatowych w wyznaczonych przez nich terminach.

Koszty akredytacyjne w Wadowicach wynoszą:
- formy taneczne: 7zł/os,
- formy muzyczne:
     soliści: 7zł; duety: 20zł;
     zespoły do 10 osób: 50zł; powyżej 10 osób: 80zł
płatne przelewem na rachunek:
Wadowickie Centrum Kultury w Wadowicach
UWAGA! Zmiana numeru konta.
nr konta: 25 8111 1019 2002 2002 0536 0016
Beskidzki Bank Spółdzielczy o/Wadowice
do 4 maja 2010r. lub gotówką w dniu eliminacji (przed występem).

V.TERMINY I MIEJSCA
• Eliminacje powiatowe:

UWAGA! ZMIANA TERMINÓW ELIMINACJI POWIATOWYCH

 DATA  POWIAT  FORMY  MIEJSCE  INFORMACJE
18.11.2009r.
 wadowicki muzyczne soliści Wadowickie Centrum Kultury w Wadowicach
iza@wck.wadowice.pl
tamara@wck.wadowice.pl
www.wck.wadowice.pl
19.11.2009r.
 wadowicki taneczne soliści Wadowickie Centrum Kultury w Wadowicach
iza@wck.wadowice.pl
tamara@wck.wadowice.pl
www.wck.wadowice.pl
17.03.2010r.
krakowski ziemski
muzyczne, taneczne Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach gok@mogilany.pl
www.gok.mogilany.pl
20.03.2010r.
myślenicki
muzyczne, taneczne Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

mgok_dobczyce@o2.pl
www.mgokis.dobczyce.pl

24.03.2010r.
wadowicki
taneczne
Wadowickie Centrum Kultury w Wadowicach iza@wck.wadowice.pl
tamara@wck.wadowice.pl
www.wck.wadowice.pl
26.03.2010
wadowicki
muzyczne
Wadowickie Centrum Kultury w Wadowicach iza@wck.wadowice.pl
tamara@wck.wadowice.pl
www.wck.wadowice.pl
8.04.2010r.
nowotarski
muzyczne
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu promocja@nowotarski.pl
www.mok.nowytarg.pl
09.04.2010r.
nowotarski
taneczne
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu promocja@nowotarski.pl
www.mok.nowytarg.pl
19.04.2010r.
suski
muzyczne, taneczne Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi diablak@zawoja.pl
www.zawoja.pl
20.04.2010r.
krakowski grodzki
taneczne
Centrum Sztuki Współczesnej "Solvay"
dzialimprez@interia.pl
www.dkpodgorze.krakow.pl
20.04.2010r. olkuski muzyczne Dom Kultury "Papiernik" w Kluczach gok@gmina-klucze.pl
www.gokklucze.pl
21.04.2010r.
krakowski grodzki
muzyczne
Centrum Sztuki Współczesnej "Solvay" dzialimprez@interia.pl
www.dkpodgorze.krakow.pl
22.04.2010r.
oświęcimski
muzyczne
Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu
ock@ock.org.pl
www.ock.org.pl
23.04.2010r.
proszowicki
muzyczne, taneczne Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach
ckiw@tlen.pl
www.kurier.iap.pl
24.04.2010r.
brzeski muzyczne, taneczne Aula Chrystusa Króla w Kościele św. Jakuba w Brzesku talenty@brzesko.biz
www.talenty.brzesko.biz
26.04.2010r.
oświęcimski
taneczne Ośrodek Kultury w Brzeszczach biuro@szkola-astra.pl
www.szkola-astra.pl
27.04.2010r. olkuski taneczne Centrum Kultury, Promocji i Informacji w Wolbromiu centrum@umigwolbrom.pl
www.wolbrom.ilkus.pl
28.04.2010r. miechowski
muzyczne, taneczne Miechowski Dom Kultury w Miechowie mdkmiechow@o2.pl
www.mdk.miechow.com

• Finał wojewódzki:

FORMY MUZYCZNE:
     08.05.2010r. godz. 9.00
FORMY TANECZNE:
     09.05.2010r. godz. 9.00
     Wadowickie Centrum Kultury
     34-100 Wadowice, ul. Teatralna 1
          e-mail: iza@wck.wadowice.pl
               www.wck.wadowice.pl

• Koncerty Laureatów:
Koncerty Laureatów odbędą się w czerwcu 2010 roku,
o dokładnym terminie poinformujemy.

INFORMACJE:


Adrian Kulik - dyrektor festiwalu, specjalista ds. tańca
Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej
31-046 KRAKÓW, ul. Gertrudy 4
tel. 503 157 486

Roman Michalik- specjalista ds. muzyki
tel. 601 434 661

Komentarze
do wpisu XXIII Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski 2010"