1.02.2010 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
Protokół z posiedzenia jury IX Festiwalu Artystycznego “Talenty 2009”, który odbył się 18 listopada 2009r. w Wadowicach.
Eliminacje Powiatu Wadowickiego XXIII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2010”.


W IX Festiwalu Artystycznym “Talenty 2009” udział uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży gimnazjalnej zgłosiły ośrodki kultury z większości gmin powiatu wadowickiego.
Gminne Ośrodki Kultury zgłosiły reprezentantów po eliminacjach gminnych lub w wyniku własnej kwalifikacji. Młodzież szkół średnich została zgłoszona do udziału bezpośrednio przez szkoły ponadgimnazjalne.

Komisję Artystyczną dla kategorii MUZYKA INSTRUMENTALNA i WOKAL  stanowili:
LIDIA JAZGAR - wokalistka zespołu „Galicja”, dziennikarz radiowy z Krakowa,
ROMAN MICHALIK – muzyk z Krakowa,
WŁODZIMIERZ GROCHOT – muzyk, członek zespołu “Boba Jazz Band” z Krakowa.

Jury NOMINOWAŁO do nagrody głównej “Talent 2009” następujących uczestników:

NOMINACJE w kategorii – MUZYKA INSTRUMENTALNA:
I grupa wiekowa /klasy I-III/
    nominacji nie przyznano
II grupa wiekowa /klasy IV-VI/
    nominacji nie przyznano
III grupa wiekowa /gimnazja/
    ŁUKASZ MRUCZEK - Gimnazjum w Tomicach
    WOJCIECH PAWLIK - Ognisko Muzyczne “Metrum” w Andrychowie
    SEBASTIAN UDZIELA - Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Wieprzu
IV grupa wiekowa /szkoły średnie/
    MICHAŁ DĘBIŃSKI - Zespół Szkół Nr 2 w Wadowicach

NOMINACJE w kategorii - WOKAL:
I grupa wiekowa /klasy I-III/
    nominacji nie przyznano
II grupa wiekowa /klasy IV-VI/
    KAROLINA KOLASA - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Andrychowie
    KAROLINA KORZENIOWSKA - Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
    JUSTYNA SALAWA - Zespół Szkół Nr 4 w Zebrzydowicach
III grupa wiekowa /gimnazja/
    AGNIESZKA BRATEK - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Spytkowicach
    KAMIL STUDNICKI - Gimnazjum Nr 1 w Andrychowie
    ANNA KOCZUR - Gimnazjum SPSK w Stanisławiu Górnym
    AGNIESZKA ZIELIŃSKA - Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Wadowicach
IV grupa wiekowa / szkoły średnie/
    ANNA PRZYSTAŁ - Zespół Szkół RCKU w Radoczy
    JUSTYNA KRUSZECKA -OPP w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej
    ARTUR KUŚ - OPP w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej
­
Nagrodę Główną “TALENT 2009” jury przyznało następującym wykonawcom:

TALENT 2009 w kategorii – MUZYKA INSTRUMENTALNA
III grupa wiekowa /gimnazja/
    ŁUKASZ MRUCZEK - Gimnazjum w Tomicach
    WOJCIECH PAWLIK - Ognisko Muzyczne “Metrum” w Andrychowie
    SEBASTIAN UDZIELA - Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Wieprzu
IV grupa wiekowa /szkoły średnie/
    MICHAŁ DĘBIŃSKI - Zespół Szkół Nr 2 w Wadowicach

TALENT 2009 w kategorii – WOKAL
I grupa wiekowa /klasy I - III/
    nominacji nie przyznano
II grupa wiekowa /klasy IV - VI/
    JUSTYNA SALAWA - Zespół Szkół Nr 4 w Zebrzydowicach
III grupa wiekowa /gimnazja/
    KAMIL STUDNICKI - Gimnazjum Nr 1 w Andrychowie
    ANNA KOCZUR - Gimnazjum SPSK w Stanisławiu Górnym
IV grupa wiekowa /szkoły średnie/
    JUSTYNA KRUSZECKA - OPP w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej

Jury serdecznie dziękuje za udział wykonawcom i instruktorom.
Jury wspólnie z organizatorami zdecydowało, iż podczas Konceru Galowego kończącego IX Festiwal Artystyczny "Talenty 2009", który odbędzie się w niedzielę 29.11.2009 r. ze względu na ograniczone możliwości organizacyjne - wystąpi z jednym utworem tylko kilkoro wybranych wykonawców spośród nominowanych. O wyborze zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie.

Ponadto jury zakwalifikowało do finału wojewódzkiego XXIII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski 2010" następujących wykonawców:

1. Łukasza Mruczka z utworem pt."Maybe"
2. Wojciecha Pawlika z utworem pt. "Maple Leaf Rag"
3. Michała Dębińskiego z utworem pt. "Stand By Me"
4. Justynę Salawę z utworem pt. "Pod Papugami"
5. Karolinę Korzeniowską z utworem pt. "Mały książę"
6. Kamila Studnickiego z utworem pt "Jej portret"
7. Annę Koczur z utworem pt. "Wspomnieć"
8. Justynę Kruszecką z utworem pt. "Konie"
9. Agnieszkę Bratek z utworem pt. "Tango kat"

Jury z satysfakcją zauważa wzrastający poziom warsztatowy uczestników oraz prezentacje ciekawych – wartościowych pozycji literatury muzyki rozrywkowej.

Na tym protokół zakończono.
Zostań Instruktorem Tańca! Otwieramy nowy kurs »!

Komentarze
do wpisu Talenty Małopolski 2010 - Wyniki Powiat Wadowicki Muzyka Instrumentalna i Wokal