21.05.2019 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej, zgodnie z paragrafem 22 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Stowarzyszenia w dniu 23 czerwca 2019 (niedziela), o godz. 16:00 (I termin), o godz. 16:30 (II termin) w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki na ulicy Spółdzielców 5 w Krakowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebranie

2. Wybór Prezydium Zebrania

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej Zebrania

4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania

5. Zatwierdzenie porządku obrad,

6. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

7. Dyskusja nad sprawozdaniami

8. Udzielenie absolutorium Zarządowi

9. Wybór władz Stowarzyszenia:

- Zarządu
- Komisji Rewizyjnej

10. Podjęcie uchwały programowej

11. Wolne wnioski

12. Zakończenie zebrania

Prosimy także o uregulowanie zaległych składek członka zwyczajnego.

Zarząd

Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej

Komentarze
do wpisu Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia