26.05.2020 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
Zapraszamy Członków Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej do udziału w Walnym Sprawozdawczym Zebraniu.

Zarząd Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej zgodnie z paragrafem 22 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Sprawozdawcze Zebranie Stowarzyszenia w dniu 27 czerwca 2020 (sobota), o godz. 17:00 (I termin), o godz. 17.30 (II termin). Zebranie odbędzie się w Dali Club, ul. Mazowiecka 21/1, 30-019 Kraków

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebranie
2. Wybór Prezydium Zebrania
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej Zebrania
4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania
5. Zatwierdzenie porządku obrad,
6. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Podjęcie uchwały programowej
9. Wolne wnioski
10. Zakończenie zebrania

Prosimy także o uregulowanie zaległych składek członka zwyczajnego.

W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej

Katarzyna Gać

Komentarze
do wpisu Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia