13.02.2011 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
Protokół z posiedzenia jury X Festiwalu Artystycznego “Talenty 2010”, który odbył się 17 listopada 2010r. w Wadowicach.
Eliminacje Powiatu Wadowickiego XXIV Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2011”.

W X Festiwalu Artystycznym “Talenty 2010” udział uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży gimnazjalnej w kategorii TANIEC zgłosiło 5 gminnych ośrodków kultury z powiatu wadowickiego oraz 4 szkoły średnie.
Gminne Ośrodki Kultury zgłosiły reprezentantów po eliminacjach gminnych lub w wyniku własnej kwalifikacji.

Komisję Artystyczną w kategorii TANIEC stanowili:

1. JOLANTA GABOR - CHAVES - choreograf z Teatru Tańca i Rozrywki w Chorzowie
2. JACEK PERDUTA - instruktor tańca towarzyskiego z Bielska-Białej
3. ADRIAN KULIK - instruktor tańca z Krakowa, dyrektor XXIV Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski 2011"

Komisja obejrzała 31 prezentacji tanecznych w czterech grupach wiekowych .

Jury NOMINOWAŁO do nagrody głównej “TALENT 2010” następujące osoby:

I grupa wiekowa /klasy I-III/
   ALEKSANDRA FRYDRYCH - Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy
II grupa wiekowa /klasy IV-VI/
   KAROLINA GRACA - Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie
III Grupa wiekowa /gimnazja/
   INEZ BUCKA - Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach
   PAULINA WOJEWODZIC - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu “DINO” w Andrychowie
IV grupa wiekowa / szkoły średnie/
   AGNIESZKA WÓJCIK - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej
   JUSTYNA KOWALSKA - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wadowicach

Spośród osób nominowanych we wszystkich kategoriach wiekowych Jury zdecydowało nagrodzić Nagrodą Główną “Talent 2010” następujące osoby:

I grupa wiekowa /klasy I-III/
   nagrody nie przyznano
II grupa wiekowa /klasy IV-VI/
   KAROLINA GRACA - Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie
III Grupa wiekowa /gimnazja/
   PAULINA WOJEWODZIC - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu “DINO” w Andrychowie
IV grupa wiekowa/szkoły średnie/
   AGNIESZKA WÓJCIK - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej

Jury podjęło również decyzję o zakwalifikowaniu do XXIV Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski 2011" następujących wykonawców:

1. KAROLINA GRACA - Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie
2. INEZ BUCKA - Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach
3. PAULINA WOJEWODZIC - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu “DINO” w Andrychowie
4. AGNIESZKA WÓJCIK - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej

Prezentacje taneczne zakończyły się spotkaniem jurorów z tancerzami oraz indywidualnymi spotkaniami z instruktorami. Jurorzy udzielili wskazówek do dalszej pracy.

Na tym protokół zakończono.

Komentarze
do wpisu Talenty Małopolski 2011 - Wyniki Powiat Wadowicki Soliści Taniec